Välkommen in till oss!Du hittar mycket nyttig miljö information på SBU:s
Båtmiljö.se

SBU:s Miljöprogram 2018
Båtlivets Miljövettsregler
Kampanjen ny motor eller alkylat
Rapporten från projektet "Rena Turen - Utvärdering av miljöanpassade bränslen i fritidsbåtar" IVL rapport nr B1770

Här hittar du rapporter
från bl. a. SBU:s årliga Miljökonferenser.

Här finns några av myndigheternas senaste rapporter och föreskrifter.
Ni hittar mycket mer på deras hemsidor, sök gärna själva!

Transportstyrelsen.
Mottagning av avfall från fritidsbåtar. Toa-utsläppsförbudet gäller från april 2015!
Broschyr om utsläppsförbudet.
Förvirring kring rätt standard för tömning av båttoalett.
Tips vid installation av sugtömning på båt.
Föreskriften TSFS 2012:13 finns här.
Lista över tankställen med alkylatbensin.


Sjöfartsverket.
Föreskriften SJÖFS 2001:13
Tips till fritidsbåtshamnar om avfallsmottagning. Innehåller både föreskriften och en handbok


Havs och Vatten myndigheten.
Båtbottentvätt av fritidsbåtar - rapport 2012:9
Båtbottentvätt av fritidsbåtar - riktlinjer 2012:10 (reviderad maj 2015)
Observera att detta inte är en föreskrift! Tyvärr tolkar en del kommuner det så. Lokala anpassningar måste gå att förhandla fram, så att det blir en ekonomiskt rimlig lösning.
Kom ihåg att kommunala beslut alltid kan överklagas.
Om klubben arrenderar av kommunen och ni får krav på att investera i en spolplatta, kräv då tillräckligt långt arrendekontrakt för att få en rimlig avskrivningskostnad.
Alternativt att markägaren gör investeringen.


Kemikalieinspektionen (KEMI).
Båtbottenfärger. Här förklaras vad som gäller!
Ger klartecken för kreosot i ytterligare fem år


Miljösamverkan inom Sverige. Aktuella råd och anvisningar för tillsynen inom ditt regionala område.
Miljöanpassat båtupptag. Rapport om reningsanl. för alla hamnstorlekar från 2006
Fritidsbåtshamnar - tillsynshandledning för miljökontoren maj 2005.


Vätternvårdsförbundet
Här finns alla rapporter och andra publikationer.
Remissvar, yttranden och skrivelser från Vätternvårdsförbundet.
Riskområde Vättern FMV har bra information om aktuella skjutdagar och för vilka områden de gäller.
Kommentarer från Vätternvårdsförbundet på larmuppgifter i lokala media om allvarliga föroreningar i Vättern.

Uppdaterat
2018-11-25 / HM
Copyright (