Välkommen in till oss!(2015-09-24)
Nyhetsbrev nr 4 2015, från Vätternvårdsförbundet.

Läs nyhetsbrevet på Vätternvårdsförbundets hemsida

(2015-09-24)
Nyhetsbrev nr 3 2015, från Vätternvårdsförbundet.

Läs nyhetsbrevet på Vätternvårdsförbundets hemsida

(2015-04-29)
Nyhetsbrev nr 2 2015, från Vätternvårdsförbundet.

Läs nyhetsbrevet på Vätternvårdsförbundets hemsida

(2015-02-13)
Nyhetsbrev nr 1 2015, från Vätternvårdsförbundet.

Läs nyhetsbrevet på Vätternvårdsförbundets hemsida

(2014-12-04)
Nyhetsbrev nr 4 2014, från Vätternvårdsförbundet.

Läs nyhetsbrevet på Vätternvårdsförbundets hemsida

(2014-10-13)
Vattenblänk - ett nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter, Nr 3, oktober 2014.

Gå till Vattenmyndigheterna och läs nyhetsbrevet.
Här kan du även prenumerera på kommande nyhetsbrev.

(2014-10-13)
Nyhetsbrev nr 3 2014, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2014-10-13)
Vattenblänk - ett nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter, Nr 2, juni 2014.

Gå till Vattenmyndigheterna och läs nyhetsbrevet.
Här kan du även prenumerera på kommande nyhetsbrev.

(2014-08-18)
Nyhetsbrev nr 2 2014, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2014-03-28)
Nyhetsbrev nr 1, 2014, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2014-03-22)
Vattenblänk - ett nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter, Nr 1, mars 2014.

Gå till Vattenmyndigheterna och läs nyhetsbrevet.
Här kan du även prenumerera på kommande nyhetsbrev.

(2014-03-22)
Nyhetsbrev nr 3, 2013, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2014-03-22)
Vattenblänk - ett nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter, Nr 4, december 2013.

Gå till Vattenmyndigheterna och läs nyhetsbrevet.
Här kan du även prenumerera på kommande nyhetsbrev.

(2014-03-22)
Vattenblänk - ett nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter, Nr 3, oktober 2013.

Gå till Vattenmyndigheterna och läs nyhetsbrevet.
Här kan du även prenumerera på kommande nyhetsbrev.

(2013-09-12)
Nyhetsbrev nr 2 2013, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2013-06-25)
Båtägare kan slippa havstulpaner med ny miljövänlig metod.

Läs ett PM från Göteborgs universitet.
En ny och miljövänligare metod att slippa havstulpaner på båtbottnar har utvecklats av Emiliano Pinori i samarbete med andra forskare på Göteborgs Universitet och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. .

(2013-06-24)
Vattenblänk - ett nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter, Nr 2, juni 2013.

Gå till Vattenmyndigheterna och läs nyhetsbrevet.
Här kan du även prenumerera på kommande nyhetsbrev.

(2013-04-13)
Möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om vattenskyddsområde för Vättern.

Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vättern.

(2013-04-05)
Nya inkomstskatteregler för den ideella sektorn som är bättre anpassade till dagens samhälle ska införas. Det föreslår regeringen i en remiss som lämnats till Lagrådet i dag.

Pressmeddelande från Finansdepartementet finns här.

(2013-03-22)
Vattenblänk - ett nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter, Nr 1, mars 2013.

Gå till Vattenmyndigheterna och läs nyhetsbrevet.
Här kan du även prenumerera på kommande nyhetsbrev.

(2013-03-04)
SBU.

Begäran om översyn av 2010 års "sjöpromillelag"

(2013-03-04)
Svenska Sjö.

Nu ingår Sjöassistans försäkring för alla hos Svenska Sjö försäkrade båtar utan kostnad
Se mer på Svenska Sjös hemsida

(2013-02-27)
Svenska Sjö.

Nya broschyren för Båtklubbsförsäkringen 2013!

(2013-02-27)
Ny VD för Kinda kanal.

Artikel i Kindaposten. Lars Sjöberg blir ny VD för Kinda kanal AB och ska i första hand förvalta och underhålla kanalen.

(2013-02-04)
Nyhetsbrev nr 1 2013, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2013-01-17)
Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenforum 2013, Göteborg 16-17 april.
Inbjudan

(2013-01-17)
Transportstyrelsen.

Seminarium för fritidsbåtshamnar på båtmässan i Göteborg 5 februari.
Inbjudan

(2013-01-14)
Svenska Sjö.

Villkoren för vinterliggare förbättras fr.o.m 2012-12-18!

(2012-12-21)
Ny sjö- och luftfartsavdelning från 1 januari 2013.

Transportstyrelsen, beslut om sammanslagning.
Vilka konsekvenser kan detta få för Fritidsbåtlivet? Blir det fler regleringar liknande privatflyget?
I rapporten Säkrare båtliv 2020 redovisas regler för privatflyget i kapitel 6.2.

(2012-12-19)
Kinda kanal skiljs från Göta .

Artikel i Corren. Kinda kanal AB ska inte längre syssla med marknadsföring, bolaget ska i fortsättningen endast förvalta och underhålla.

(2012-12-18)
Beslut om nya Fågelskyddsområden i Östgötaskärgården.

Beslut 2012-12-13.      Kartbilagor som visar områdena 2012-12-13.

(2012-12-11)
Nyhetsbrev nr 3 2012, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2012-12-11)
Vattenblänk - ett nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter, Nr 4, december 2012.

Gå till Vattenmyndigheterna och läs nyhetsbrevet.
Här kan du även prenumerera på kommande nyhetsbrev.

(2011-05-12)
Nyhetsbrev nr 2 2011, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2011-04-07)
Vätternvårdsförbundet håller Förbundsstämma den 6 maj 2011.

Ladda ned och läs deras Verksamhetsbrättelse för 2010.

(2011-04-04)
Båtriksdag 2011 har genomförts.

Läs om nya styrelsen och vad som avhandlades.
Ladda ned protokollet här.

(2011-04-04)
Samverkansplanen för BSPA-området S:t Anna - Missjö i Östergötlands skärgård är nu inlämnad till Naturvårdsverket.

Hämta slutrapporten "Acta S:t Anna" på Lst:s hemsida.

ÖBF:s remissvar och kommentarer, finns att läsa under Skrivelser.

(2011-03-22)
Vattenblänk - ett nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter, Nr 1, mars 2011.

Gå till Vattenmyndigheterna och läs nyhetsbrevet.
Här kan du även prenumerera på kommande nyhetsbrev.

(2011-03-12)
Ny remiss om Samverkansplan för BSPA-området S:t Anna - Missjö i Östergötlands skärgård.

Hämta remissunderlaget "Acta S:t Anna 2" Lst:s hemsida.

(2011-03-08)
Resultat från enkäten till båtklubbarna om närmare samarbete mellan Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs resultatet för klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet, på SSF:s hemsida

(2011-03-01)
Nyhetsbrev nr 1 2011, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2011-02-09)
Båtlivs-undersökningen 2010.

Fritidsbåtlivet fortsätter att växa. Se PM på Transportstyrelsens hemsida !
Du kan också läsa hela rapporten som pdf !

(2011-01-07)
Även i år kommer båtklubbarna att i samverkan bjuda in till föredrag,
den 16 februari kommer Pia L'Obry.

Pia L'Obry, soloseglare, äventyrare och entreprenör, kommer till Linköping den 16 februari. Hon håller ett föredrag i Katedralskolans aula kl 19:00. Se inbjudan och anmälan

(2010-12-27)
Nyhetsbrev nr 2 2010, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2010-12-20)
Samverkansplan för BSPA-området S:t Anna - Missjö i Östergötlands skärgård.

På Länstyrelsens hemsida kan ni läsa om projektet.

(2010-12-20)
Bildande av särskilda hänsynsområden i Östergötlands skärgåd

Länsstyrelsens beslut kan laddas ned här.
På Länstyrelsens hemsida kan ni läsa mer om hänsynsområden och bakgrunden till att de införs.

(2010-07-01)
Nyhetsbrev nr 1 2010, från Vätternvårdsförbundet.

Ladda ned nyhetsbrevet som pdf från Vätternvårdsförbundets hemsida

(2010-01-09)
Båtklubbar i samverkan, bjuder in till föredrag den 10 februari med Ola Skinnarmo.

Ola Skinnarmo, en av Sveriges största äventyrare, kommer till Linköping den 10 februari. Han håller ett föredrag i Katedralskolans aula kl 19:00.

(2009-12-04)
Regeringen har den 3 dec lämnat förslag till nya regler mot sjöfylleri.

På regeringskansliet finns förslaget på 0,2 promille i en lagrådsremiss att begrunda. Man ger samtidigt förslag på nya behörighetskrav (båtkörkort).

Ett pressmeddelande finns här
För mer information ladda ned och läs hela Lagrådsremissen !

(2009-12-04)
Transportstyrelsen har lämnat förslag till förbud mot toautsläpp för ca 10% av båtlivet

På Transportstyrelsens hemsida finns rapporten att ladda ned. Det finns även rapporter och inventeringar som använts som beslutsunderlag. Tyvärr har inte rapporten genomgått någon remissrunda före överlämnandet till regeringen! Man har inte heller något förslag till lösning för övriga 90%.

För mer information läs på Transportstyrelsens hemsida

(2009-10-19)
Styrelsen för AB Göta kanalbolag tar äntligen sitt förnuft till fånga!

AB Göta kanalbolags styrelse har vid styrelsemöte den 8 oktober beslutat att lämna sitt deltagande i projektet Båtlyft i Söderköping, då flera frågor ännu är olösta.

För mer information läs PM på kanalbolagets hemsida

(2009-06-09)
Pengar att söka för båtklubbars miljöåtgärder

För satsningar i enlighet med de åtgärder som föreslås i propositionen "En sammanhållen
svensk havspolitik", har medel anslagits för lokala vattenvårds åtgärder enligt
LOVA förordningen.
Mer information finns på Regeringskansliets hemsida eller på Naturvårdsverkets hemsida

ÖBF kommer att lämna klubbarna mer information efterhand som vi själva blir informerade.

(2009-04-05)
Svenska Båtunionen valde ny ordförande vid årets Båtriksdag, 3-4 april

Vi hälsar Bengt Gärde välkommen som ordförande för de kommande åren!
Vi tackar samtidigt avgående ordföranden Göran Andersson, för hans arbete och för den tid,
han under många år, har lagt ned på båtlivet!
Mer information kommer i nästa nummer av tidningen Båtliv! Se även här.

(2009-03-01)
Vi hälsar Waldemarsviks Segelklubb hjärtligt välkommen som medlem i
ÖBF och SBU !

Vi hoppas att alla klubbmedlemmar kommer att uppskatta tidningen Båtliv och
att intresserade tar del av vår information här på hemsidan.

(2008-11-24)
ÖBF höll sitt Förbundsråd den 22 november i Linköping.

Var du inte där? Titta under: "Rapporter", så ser du vad du missade!

(2008-11-23)
Rapport finns nu från SBU:s Unionsråd.

Unionsrådet hölls 9 november 2008 i Stockholm. Förbundet var givetvis representerat.
Titta under: "Rapporter".

(2008-05-16)
Lotsutredningens slutbetänkande har lämnats till regeringen. Utredaren föreslår att farlederna privatiseras, vilket på sikt gör att de kommer att avvecklas!

Gå till Aktuellt om lotsutredningen och ladda ned Lotsutredningen "Styra rätt!" från Statens offentliga utredningar!

Se även Pressreleasen från SBU Svenska Båtunionen protesterar mot utredningens förslag

(2008-05-13)
Regeringens förslag på Behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp.

Se sammanfattningen och ladda ned Promemorian från regeringskansliets hemsida via deras direktlänk!

(2008-04-28)
Rapport finns nu från Sjösäkerhetskursen:

Kursen 2008 hölls 26 april i Arkösund, 22 personer från 11 klubbar deltog.
Titta under: "Rapporter" eller "Sjösäkerhet".

(2008-04-08)
Rapport finns nu från årets Båtriksdag:

Båtriksdagen 2008 hölls 5 - 6 april i Stockholm. Förbundet var givetvis representerat.
Titta under: "Rapporter".

(2008-04-02)
Test av miljöanpassade bränslen för fritidsbåtar.

Rapporten från projektet "Rena Turen - Utvärdering av miljöanpassade bränslen i fritidsbåtar" IVL B-rapport nr B1770, finns nu för nedladdning från IVL Svenska Miljöinstitutet.
Svenska Båtunionen har varit med i och även delfinansierat detta projekt. Nu vet vi mer! Ladda ner och läs så vet du också mer!

En glad nyhet! Valdemarsvik har byggt en ny sopmaja på Häradsskär

Den finns vid fyrhamnen och har byggts med hjälp av bidrag från Östsams "föreningsråd"
(Det som blev efter Östgötastiftelsen) och EU-bidrag.
Ladda gärna ned skriften "Brytningstid", en skrift om Valdemarsviks kustlandskap:
Gryts och norra Tjusts skärgårdar.

Kort rapport och lite bilder finns nu från ÖBF:s årsmöte,
som hölls den 15 mars.

 

Titta under: "Från verksamheten".

Rapporter finns nu från:

 

Båttinget, som hölls 5 mars i samband med "Allt för Sjön.
SBU:s Besiktningskonferens och
SBU:s Miljökonferens båda hölls 8 -9 mars.
Titta under: "Rapporter" och under "Miljö/ Här hittar du rapporter".

Sjöfartsverket vill släcka kustfyrarna

För att spara pengar vill Sjöfartsverket slippa ansvara för ett antal av våra kustfyrar vid Sveriges kust. ÖBF anser att detta inte gynnar sjösäkerheten och har därför skickat en skrivelse till Sjöfartsverket: Skrivelse från ÖBF till Sjöfartsverket ang. släckning fyrar.

Under knappen skrivelser i vänster menyn finns flera av de skrivelser som båtlivets organisationer, genom SSD, har uppvaktat Sjöfartsverket med.

 

Uppdaterat
2015-09-24 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson