Välkommen in till ÖBF!*

*
*


Avgifter 2021 per avgiftsgrundande medlem enligt klubbens medlemsregister.
Vilket i princip är för varje medlem som får en egen tidning.

Till SBU

Till ÖBF

Totalt

För klubb enkelansluten, enbart SBU-ansluten:

70:-

24:-

94:-

För klubb dubbelansluten, som är ansluten även till SSF:

65:-

19:-

84:-

För ungdom:

25:-

  5:-

30:-

Titta under förmåner så ser ni en del av vad som ingår i avgiften.

Tänk också på att det inte kostar klubben något extra, om ni desutom deltar i ÖBF:s olika möten och aktiviteter!

Kostnaden, som avser avgift per avgiftsgrundande medlem i en klubb, är densamma för familj som enskild klubbmedlem enligt principen "en avgift en tidning".
Som en familj betraktas boende på samma bostadsadress.
Rösträtt till ÖBF och indirekt till SBU baseras på antalet med namn förtecknade personer i klubbens medlemsregister. Alla anslutna individer i en familj ska medräknas oavsett ålder.

Som ungdomsmedlem räknas ungdomar upp till 20 års ålder, vilket här avses till och med det år man fyller 20 år. Ungdomsmedlem är medlem vars föräldrar normalt ej är medlemmar.


ÖBF:s avgifter för 2022 planeras att vara oförändrade.

Uppdaterat
2021-03-16 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson