Välkommen in till oss!ÖBF hälsar gärna på och håller ett styrelsemöte hos någon av våra medlems-klubbar.
Vi informerar samtidigt klubbstyrelsen och intresserade medlemmar, om vår verksamhet.
Meddela i god tid om och när det passar.

Klicka på länk för aktuell aktivitet, för mer information.

Båtlivs Utgivningsplan 2019

Kalender 2020

Månad Dag Aktiviteter planerade under 2020
Januari V 2 Inbjudan till ÖBF:s årsmöte
Lör 11 Sista motionsdag gällande stadgeändring till ÖBF (9 veckor före årsmöte)
Ons 15 Sista dag för motioner till SBU
Fre 31 Klubbens medlemsstatistik rättad och införd i SBU:s BAS-register, eller lämnad till ÖBF
Februari Lör 1 Sista motionsdag till ÖBF (6 veckor före årsmöte)
V 5 Båtmässa i Göteborg
Lör 1 SBU: Stora Båtklubbsdagen Väst, under båtmässan i Göteborg
Lö/Sö
1-2
SBU miljökonferens i Göteborg
V 6 ÖBF revision
Lör 15 Styrelsemöte 09.30-15.30 (påskrift av verksamhetsberättelsen)
V 8 Utskick årsmöteshandlingar ÖBF
Mars V 10 Båtmässan “Allt för sjön” i Älvsjö
Lör 7 SBU: Stora Båtklubbsdagen Ost, under båtmässan “Allt för sjön” i Älvsjö
Lö/Sö
7-8
SBU miljökonferens i Älvsjö
Lör 14 ÖBF Årsmöte i Olshammarsgården (värd Aspa BK).
Se inbjudan och program Syrelsemöte och konstituering
April Lö/Sö
4-5
SBU Båtriksdag i Karlstad (inställt)
Tis 28 Styrelsemöte
Maj Lör 16 Sjösäkerhetskurs, tyvärr inställd, uppskjuten.
Ons 27 Styrelsemöte
Juni/Juli/Augusti Sommaruppehåll
September Mån 7 Styrelsemöte
Oktober Mån 12 Styrelsemöte
November Lö/Sö
14-15
SBU Unionsråd
Fre 20 Styrelse- och planeringsmöte (15.00-19.30)
Lör 21 Båtklubbsdag,
December Julledigt
AU-möten bestäms utifrån när/om behov finns.
Uppdaterat
2020-04-01 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson