Hamnkonferensen i Askersund 5 maj 2012stergtlands Btfrbund bjöd, lördagen den 5 maj -12, in klubbar och sällskap inom förbundet samt övriga båtklubbar vid Vättern till hamnkonferens kring miljfrgor i hamnar i Vttern samt kopplingen till Vtternvrdsfrbundet och “Vattenvrdsplanen 2006-2012” fr Vttern. 

Konferensen avhölls i Askersunds Segel och Motorbåtsklubbs lokaler.

Dagen började med samling och en välbehövlig kopp kaffe med fralla för de i många fall långväga deltagarna.

Efter kaffet och de goda frallorna började så dagens agenda med att Harald Mårtensson (ÖBF) höll en liten inledning inför dagen som avslutades med en kort presentation av alla deltagare, som var ett 20-tal.

Efter presentationen så var det dax för den första av dagens informatörer  Måns Lindell från, (Vätternvårdsförbundet) att beträda scenen, med bl. a. information om uppfljning av miljml i vattenvrdsplanen som berr btlivet / friluftslivet i Vttern och ett resultat av en studie om tennorganiska freningar i Vtternhamnar.   Båda delarna av informationen föranledde många frågor från deltagarna.

Efter den lunch som följde så var det Jeanettes Johanssons (ASMK) tur att inta scenen med en ingående information om klubbens bygge av en spolplatta och toasug som klubben fick till med hjälp av LOVA-bidrag och ideellt arbete av klubbmedlemmarna, även denna information gav upphov till många frågor och en del diskussioner.

Efter det så blev det information av Harald Mårtensson om tillsyn / egen kontroll miljplan / avfallshanteringsplan fr klubben och möjlighet till hjälp och handledning från förbundet i dessa frågor.

Som en avslutning på dagen blev det visning av den nya toasugen och spolplattan.

ÖBF tackar för det fina arrangemanget och värdskapet.


Vi pennan

Jan Nyman