Båtorganisationernas

FÖRSÄKRINGSKOMMITTE

Box 176, 185 22 Vaxholm

 

Till våra regionala kontaktpersoner

 

Hej, här kommer några noteringar från den välbesökta kontaktmannakonferensen på Viking Lines Cinderella den 16-17 februari:

 

Vi började med en rapport om året som gått och kunde konstatera att resultatet varit bra; inga stora katastrofer hade drabbat oss. Trots den hårdnande konkurrensen har vi i stort sett bibehållit vår andel av marknaden och också sett vissa förändringar i beståndet som direkt är betingade av den kontinuerliga uppföljningen av våra egna villkor.

 

Förändringarna i villkor och premiesättning presenterades:

 

•          För båtar från postnummerområden som börjar på 9 reduceras premien med 10 procent.
•          Premierna för motorbåtar 18‑40 knop reduceras med i snitt 7,5 procent.
•          Nytt fartområde: 18-45 knop.
•          Ytterligare en omfördelning av premierna för segelbåtar genomföres.
•          Självriskerna förenklas med tre fasta grundsjälvrisker.
•           Träbåtar får en premiehöjning med 20 procent, men slipper den högre självrisken.
•          Nedskrivningen av värden för segel, kapell mm anpassas till den övriga marknaden.
•          En begränsad olycksfallsförsäkring införes.
•           Genom ett samarbete med Gjensidige, ett norskt försäkringsföretag, kommer vi att kunna erbjuda försäkring för bil, villa mm.

 

Årets annonskampanj visades upp. Sex olika annonser, med olika årstidsanknytning och med en annorlunda ny grafisk utformning vann gillande bland konferensens deltagare, liksom förbundstävlingen om mesta nyteckningen under resten av året. (Presenteras separat)

 

Ett utkast till presentationsmaterial som kommer att hållas tillgängligt för nedladdning från Svenska Sjös hemsida visades nu upp för första gången och fick också utgöra underlag för en del av det följande grupparbetet. En hel del synpunkter, framförallt önskemål om förenklingar av budskapet men även beträffande innehåll och formgivning, framfördes och kommer att åtgärdas innan materialet finns på hemsidan.

 

Många kloka idéer föddes under grupparbetet och ledde fram till den avslutande brain stormen kring produkten själv: Svenska Sjö - Båtorganisationernas Egen Försäkring:

 

•          Marknadsför den goda servicen vi anser att vi står för!
•          Försök få till stånd samarbete med t.ex SSRF
•          Morötter för kontaktmän i klubb och förbund efterlystes (Bonus?)
•         
Konkurrentanalys/Premiejämförelser. Här skulle kontaktmännen kunna hjälpa till.
•          Hemsidan kan vara en broms för de personliga kontakterna Förbunds/klubbombud.
•          Samarbete med återförsäljare kan ge merförsäljning av försäkringar.

 

Kontaktmännen lämnade efter sig massor av uppslag till nytänkande för de marknads­ansvariga hos Svenska Sjö och Försäkringskommittén. Och det är väl precis syftet med en konferens som vår årliga: Dels att informera om världsläget men också att gå därifrån med en rejäl portion nya ideer för den närmaste framtiden.

 

Vid noteringarna: leifbfk@aim.com

 

Samarbetsorgan för: Svenska Bátunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet, Saltsjön-Mälarens Båtförbund, Naviqatinssällskapet, Kungliga Svenska Segel Sällskapet och Kungliga Motorbåt Klubben

Öka beståndet-tävling.

 

 

BFK och Svenska Sjö utlyser en tävling för alla förbund/distriktseglarförbund samt för Svenska Kryssarklubben.

 

Ovan nämnda parter kan under perioden 1/3 till 31/12 2008 deltaga i en tävling där det förbund etc som har störst procentuell tillväxt i Båtorganisationernas Egen Försäkring under perioden får ett "sponsorbidrag" om 75 000 kr. Tvåan får motsvarande bidrag om 50 000 kr och trean 25 000 kr. Enda kravet är att 50% av prispengarna fördelas till de tre bästa klubbarna inom förbunden.

 

Anledningen till att Kryssarklubben är en enhet och inte kretsarna beror på att flertalet registrerar sig som medlem i SXK och inte i någon specifik krets.

 

Klubbar direktanslutna till riksorganisationerna, KMK och NAVIS, tävlar inom sina egna enheter och sponsorpengarna reduceras med 50% då det ej finns något förbund att dela ev. sponsorpengar med.

 

Reglerna är som synes enkla, nämligen en procentuell tillväxt.

 

 

Lycka till!