Minnesanteckningar från kompletteringsutbildning i säkerhetsbesiktning 11 mars 2011Kompletteringsutbildningen hölls på båtmässan i Älvsjö.


Deltog gjorde ca. 120 besiktningsansvariga och besiktningsmän från Saltsjön Mälarens Båtförbund (SMBF), men även från närliggande Båtförbund.


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) representerades av 

besiktningsansvarige Jan Nyman.Rune Stang öppnade mötet och redogjorde för agendan, han presenterade även den nya besiktningsansvarige för SMBF Kenneth Svensson.


Efter detta så välkomnade han den inbjudne gästen:

Björn Lagerqvist f.d. VD för SweBoat och f.d. ordföranden i ISO:s (International Standards Organisation) Tekniska kommitté 188 small craft som berättade om sina erfarenheter under åren i detta standardiseringsarbete.

 

Efter denna mycket intressanta utläggning om standardiseringsarbetet, så var det dags för  

Rune Stang att visa ett bildspel om besiktningshandboken som reviderades under 2009, vilket föranledde en hel del diskussioner. 

Ett bildspel om broschyren egenkontroll visades också och väckte en hel del uppmärksamhet och diskussioner.


Nästa punkt på agendan var en genomgång och uppfräschning av hur man hanterar datasystemet för elektroniska besiktningsprotokoll, denna hölls av Kenneth Svensson och Rune Stang gemensamt.


Vi fick även se en intressant film från AGA om gasol och dess sprängkraft, vilken gav en hel del aha-upplevelser.


Efter det visades ett bildspel om hur det är att vara båtägare för att lugna ner nerverna.


Mötet avslutades med att alla fick en påse med div. information och att alla som hade sin lilla blåa intygsbok med sig fick denna stämplad.Vid pennan

Jan Nyman