Mönsterås 2011-06-11


Minnesanteckningar vid möte ang. sammanslagning av SBU och SSF.


Deltagare:

Roland Nyqvist Smålands Båtförbund (SBF)

Rein Lillesaar Smålands Båtörbund

Per Malmström Smålands Båtförbund

Tommy Engvall Blekinge Båtförbund (BBF)

Harald Mårtensson Östergötlands Båtförbund (ÖBF)

Angelika Möbius Östergötlands Båtförbund

Gert Möbius Östergötlands Båförbund

Jan Nyman Östergötlands BåtförbundInledning av våran värd för dagen Roland Nyqvist SBF, som berättade om Mönsterås båtklubb och deras verksamhet. 


Tommy Engvall från BBF, började rundan kring bordet och iformerade om vad man diskuterat och gjort lokalt inom föbundet, sammanfattningen är att i första hand ett samarbete med SSF och ev. beroende av fortsatta förhandlingar kan en sammanslagning vara av intresse.


Gerd Möbius redogjorde för Visingsös båtklubbs verksamhet och den tävlingsversamhet som bedrivs på Vättern.


Per Malmström redogjorde för Figeholms båtklubb och deras verksamhet och hans åsikt om sammanslagning var försiktigt positivt.


Rein Lillesaar redogjorde för Jönköpings segelsällskap och deras verksamhet, han menar att man vid en ev. sammanslagning bör skilja på tävlingsverksamhet och övrig verksamhet.


Harald Mårtensson ÖBF, hade en hel del betänkligheter ang. hur saken hanterats av SBU. informationsmässigt och även SSF. bl.a. val av SSF.s ordförande till RF.s styrelse, SBU.s administrativa system BAS kontra RF.s Idrott online, han är även orolig för att vi tappar kontakten med klubbar, medlemmar och våra upparbetade kanaler med bl.a. länsstyrelser mm.


Roland Nyqvist Smålands Båtförbund redogjorde för vad SBF har gjort för att nå ut med information till klubbarna, man har skickat ut ett dokument med ett antal punkter som man ville ha svar på, ett fåtal svar har inkommit med både postiva och negativa svar. 

 

Alla deltagare var rörande överens om att man för att komma till ett resultat i frågan är en massiv informationskampanj till förbundens båtklubbar och dess medlemmar, alla deltagare är ganska säkra på att man på klubb och medlemsnivå inte riktigt förstår vidden av en ev. sammanslagning


Efter långa diskussoner fram och tillbaka om bl.a. ett förslag från 

Rein Lillesaar, om att se till att vi gemensamt från alla tre förbunden kommer överens om en artikel i ärendet för publisering i nästa nummer av tidningen Båtliv. Artikeln skall redigeras av Rein och sedan skickas till 

samtliga deltagare för godkännande innan den skickas till Båtliv.


Avslutningsvis så kom vi överens om att träffas igen i augusti för fortsatta förhandlingar.


      Vid pennan/datorn:

      Jan Nyman ÖBF