Minnesanteckningar från Östergötlands Båtförbunds 

årsmöte i Linköping den 17 mars 2012


Närvarande: 28 deltagare, varav 20 ombud från båtklubbarna och 8 från styrelsen 


Harald Mårtensson inledde dagen med att hälsa alla välkomna och tacka LSS (Linköpings Segelsällskap) för att de ville ta hand om årsmötet. Styrelsemedlemmarna fick presentera sig dels med vilken uppgift de hade i styrelsen, vilken båtklubb och om de hade båt.


Närvaron och fullmakter kontrollerades. Programmet gicks igenom och indelades enligt följande. Först information, besök på Stadsbiblioteket där LSS hade en utställning om sina 100 år och till sist årsmötesförhandlingar. 


Tore Nanneson gav oss en kort presentation av LSS och dess 100 år.

Linköping var för 100 år sedan en stad med många möbelindustrier. Möbelsnickarna byggde sina egna båtar och blev stommen i den nystartade segelklubben LSS.


Det gjordes ett avbrott med promenad till Stadsbiblioteket för att lyssna på Göran Sjösvärd. Han berättade om LSS 100 år. Vi stod mitt bland LSS utställningen med bilder, båtmodeller m.m. Det var bl.a. intressant att höra hur en segelklubb kan bildas utav arbetare.


LOVA-bidragen finns t.o.m. 2012. Man kan söka bidrag och jobba med egen kraft. Efter 2012 minskar Havsmiljöanslaget med ca 200 miljoner kronor, vilket riskerar att det inte finns medel till LOVA-bidrag fortsättningsvis.


Ny lag om toatömning i våra sjöar har klubbats igenom att gälla från 2015. 


Vattenråd och Vätternvårdsförbundet vill att ÖBF ska vara med och påverka till den goda vattenstatusen.


Håkan Löfgren från Kolmårdens Båtklubb berättade lite om hur det kan ha gått till vid byggandet av deras hamn. 1970 beslutades att anlägga den, sedan att bygga ut den och 1980 var den färdigställd. Under den tiden slogs Kolmården ihop med Norrköpings kommun. Vidare berättade han vad det kan få för konsekvenser när man slår ihop kommuner och en del papper kommer bort vid sammanslagningen. År 2009 kom det in en anmälan till kommunen och då uppdagades det att alla papper inte fanns tillhands. Kolmårdens BK är nu inne i en förhandlingsfas där de bland annat kommer att koppla in advokathjälp. Han berättar samtidigt att han fått stor hjälp av ÖBF:s Harald Mårtensson och i viss mån SBU. Det kan finnas många fler klubbar i landet som har det på samma vis eller liknande.


Försvarets ökade flygaktiviteter över Vättern. ÖBF har begärt att bli remissinstans. Angelika Möbius ger lite bakgrundsinformation. Försvarets planer på utökad och ny verksamhet. Försvaret ansöker om utökad skjut- och flygverksamhet i och omkring Vättern från dagens 20 till 80 övnings-dagar per år. Övningarna ska ske under våren, sommaren och hösten med några veckors uppehåll under sommaren. Bullernivåer (90 dB) kommer att röra sig i ett Natura 2000 område både dag och natt samt helger. Sträckan är från Karlsborg – över Brevik – Norra Visingsö i en åtta. Försvaret vill inom ramen för sin ansökan också bjuda in utländska försvarsmakter att använda Vättern som övningsområde. Båtklubbarna i Vättern vill ju att båtfolk ska kunna färdas i lugn och ro på Vättern. De vill ju samtidigt att båtturister på Göta Kanal ska kunna färdas söderut till bl.a. Hjo och Visingsö. TBT i bottensediment och i gamla färglager på båtarna. TBT, har tidigare funnits i bottenfärger. Så länge de inte skrapats bort utan övermålats kan det komma ut läckage i vattnet. En ökad tillsyn kommer att ske. Kopparbaserade bottenfärger har nu godkänts igen. De miljövänliga bottenfärgerna har inte hållit vad som lovats angående att förhindra beväxtningen. Ungdomsstipendiet på 10.000 kronor för 2012. Ansökningarna ska vara ÖBF tillhanda senast den 7 november. Ansökan ska innehålla en beskrivning av ungdomsverksamheten och vad pengarna ska användas till. Verksamheten behöver inte enbart bedrivas på sjön. Stipendiet kommer även i år att delas ut på Förbundsrådet. 


Förbud mot utsläpp av toaavfall fr. o m 2015. Undantag är de fåtal veteranbåtar som är
K-märkta. För de som bara har potta eller hink, räknas det inte som toalettavfall att tömma över relingen. Det krävs naturligtvis att det finns fler toaletter i hamnar och på öar där det finns bryggor. Det kommer även att krävas att det finns fler toatankstömningar i våra hamnar. Är det en kommunal hamn borde kommunen stå för investeringen och är det en privat/båtklubbsägd är det ägaren som får göra investeringen. Alltså, bättre service i land.


Remisser. Harald Mårtensson berättade lite om vilka remisser ÖBF får yttra sig över. Det är bl.a. angående fartbegränsningar, samverkansplaner för BSPA områden, ankringsförbud m.m.


Aktuellt under 2012

Båtmässa i Askersund med bl.a. hamndagen den 5 maj. 

Sjösäkerhetsutbildning i Arkö den 13 maj.

Ombudsträff den 18 oktober.

Förbundsråd den 24 november.


Båtriksdagen den 24-25 mars 2012.

Harald Mårtensson och Björn Axelsson gick igenom ”Motioner och propositioner” till Båtriksdagen. ÖBF har skickat in en motion angående sammanslagningen av SBU och SSF.

Förutsättningarna, frågetecknen, regionindelningen, förslaget på gemensam budget m.m. angående sammanslagningen presenterades utifrån det material som har kommit ut och det som finns på ÖBF:s och SBU:s hemsidor. Några av de klubbar som varit positiva till sammanslagningen har efter mer information ändrat inställning. Båtriksdagen kommer att representeras av Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Gert och Angelika Möbius.


Informationsdelen avslutades av Harald Mårtensson och sedan tog ”Årsmötet” vid.Anteckningarna förda av:


Angelika Möbius