Förbundsrådet 24 november 2007

 

ÖBF förbundsråd hölls på Scandic hotell väst i Linköping. Ett 40 tal deltagare från 11 medlemsklubbar samt två representanter från SSRS Arkösund deltog. Föreläsare var Denis Helin från Svenska Båtunionen, Esbjörn Hillbom från Svenska Fyrsällskapet och Stefan Hellman från Malmqvist & Edling.

 

ÖBF ordförande Harald Mårtensson hälsade alla välkomna.

 

ÖBF informerade om 2007 års verksamhet.

Året har präglats av sjösäkerhet. 2 stycken sjösäkerhetskurser har hållits ute på Arkö,

dubbla bidrag till SSRS och beslut om att skänka defibrillatorer till våra sjöräddningsstationer.

Harald överlämnade den första defibrillatorn till Visingsö Räddningsstation som togs i mot av Angelika Möbius.

Nästa defibrillator kommer att överlämnas till Arkösunds Räddningsstation på ÖBF,s årsmöte den 15 mars 2008. Visingsö och Arkösund är de två räddningsstationerna som har flest sjuktransportuppdrag.

 

Barn och ungdosmstipendiumet på 10 000:- delades ut till Visingsö Båtklubb för ett varierande barn och ungdomsarbete och för en framtidsvision av utveckling på arbetet.

 

En tipspromenad hade satts upp, priser till de tre bästa och ett jumbopris delades ut.

 

Informerades om budgetförslaget för ÖBF,s verksamhet år 2008.

 

Valberedningen uppmanade klubbarna att lämna in förslag på funktionärer till styrelsen.

 

Bilder från sjöräddningskurserna i våras på Arkösund visades.

Informerades om att år 2008 planeras en ny sjöräddningsövning som företrädesvis hålls i Vättern.

 

Egenkontrollsdokumentet kommer att skickas ut av Svenska Båtunionen (SBU) till alla medlemsklubbar.

 

ÖBF kommer att ge ett remissvar på remissen "Natura 2000 i Vättern".

 

Värdklubb på ÖBF,s årsmöte den 15 mars 2008 kommer att vara Linköpings Motorbåtsklubb.

 

Denis Helin från Svenska Båtunionen informerade om båtklubbsförsäkringen. Han poängterade hur viktigt det är att klubben har en täckande olycksfallsförsäkring som gäller vid utlyst aktivitet på klubben.

Svenska Båtunionen har möjlighet att kunna täckna en kollektiv olycksfallsförsäkring för en kostnad på 3,25:- per betalande medlem. Deltagarna ställde sig positiva till detta trots att det kan medföra en höjning av medlemsavgiften till Svenska Båtunionen.

Denis uppmanade alla båtklubbar att se över sina stadgar.

 

Gert Möbius från Visingsö Räddningsstation berättade och visade bilder från SSRS 100 års jubileum i Göteborg.

 

Esbjörn Hillbom från Svenska Fyrsällskapet berättade om fyrsällskapet som startades för 11 år sedan. Det finns 32 lokala fyrsällskap. I Sverige finns det 2 200 stycken fyrar.

Esbjörn berättade historik om fyrar, och visade bilder. Den första svenskägda fyren var Kopu Dagö på 1500-talet.

Den första svenskbyggda fyr var Landsort år 1651 den var temporär. År 1669 byggdes Landsort till permanent fyr.

 

Stefan Hellman från Malmqvist & Edling ett företag som startade år 1946, informerade om oljans bakgrund och framtid.

 

Vid pennan

Britt Axelsson