Minnesanteckningar från Förbundsrådet den 21 november 2009

 

 

ÖBF:s förbundsråd hölls på Scandic Frimurarehotellet i Linköping i samband med ÖBF:s

40-årsjubileum. Ett 30-tal deltagare från medlemsklubbar deltog.

 

ÖBF:s ordförande Harald Mårtensson hälsade alla välkomna, varefter han höll en kort presentation av ÖBF genom de gångna 40 åren.

 

Harald Mårtensson, Leif Widlund och Lars Björkman informerade i korthet om ÖBF:s verksamhet under 2009.

 

 • Vattenförvaltning – remissvar på åtgärdsförslagen 

 • Vättervårdsförbundet TBT Huskvarna hamn 

 • Havsmiljöproppen – LOVA-bidrag, bottenfärgstvätt, toa- och avfallsmottagning 

 • Samrådsmöten – BSPA-projektet, S:t Anna – Missjö 

 • Hänsynsområden föreslagna i Östgötaskärgården 

 • Båtlyft – Göta Kanal (Söderköping 2019-2020 ?). 

 • Klubbkontakter 

 • 2009-års defibrillator delades ut vid årsmötet 28/3, till SSRS Räddningsstation Loftahammar. 

 • Sjösäkerhetsutbildningen på Arkösund – en kort redogörelse om innehållet 

 • IT-kursen i Linköping om BAS-M och BAS-K, eventuella användarmöten och erfarenhetsutbyte 

 • SBU – Båtriksdag och Unionsråd. Stärka varumärket, målfrågor angående verksamheten samt kvinnliga förebilder 

 

På gång för 2010:

 

 • ÖBF:s årsmöte på Visingsö den 20 mars 2010 

 • Miljö- och hamnkonferens för klubbar i norra Vättern 

 • Stöd till SSRS-Stationerna 

 • Sjösäkerhetsutbildning för barn- och ungdomar på Visingsö den 28 augusti 2010 

 • IT-kurs och erfarenhetsutbyte 

 • Ombudsträff den 21 oktober 2010 

 • Förbundsråd den 20 november 2010 

 

 

SBU:s långsiktiga mål

 

 • Fortsatt arbete med att försöka få myndigheterna att förstå verkligheten samt att vara den naturliga samtalspartnern i frågor som rör svenskt båtliv 

 • Bedriva och säkerställa ett aktivt miljöarbete 

 • Bedriva och säkerställa ett aktivt ungdomsarbete 

 • Säkerställa den marina infrastrukturen 

 • Verka för gott sjömansskap 

 • Ta tillvara medlemmarnas intressen och generera medlemsnyttan 

 

Barn- och ungdomsstipendiet för 2009 delades ut till Gränna Båtklubb.


Peter Andersson, LSS. Informerade att årets föreläsare i Lindköping, någon gång v. 6-7, kommer att bli Ola Skinnarmo. I samband med detta äskar Peter Andersson att från ÖBF

utfå en ersättning om 3.500 kr till lokalhyra.

 

Björn Axelsson, kassör: Information och budgetgenomgång.

 

Lars Lööw, Kinda Kanals direktör: Överlämnade boken "Historiska fönster KINDA KANAL" till samtliga deltagare vid förbundsrådet. Han informerade samtidigt kort om kanalen.

 

Harald Mårtensson, informerade att SBU, på båtmässan ”Allt för sjön” i mars 2010, kommer att utse ”MiljöBästaBåt”. Kriterierna har framförts till båttillverkarna.
Därefter tackade han för visat intresse, avslutade förbundsrådet 2009 och hälsade de anmälda deltagarna välkomna till ”Jubileumsfesten”.

 

Vid pennan

 

 

Angelika Möbius