Minnesanteckningar från förbundsrådet den 26 november 2011Östergötlands Båtförbund (ÖBF) höll förbundsråd den 26 november på Scandic hotell väst i Linköping. Ett 40-tal representanter från 14 klubbar var närvarande.


Förbundsordförande Harald Mårtensson, presenterade information från Unionsrådet och ledde diskussioner om den eventuella sammanslagningen mellan SBU och SFF. ÖBF informerade vidare om kommande aktiviteter under 2012. Några viktiga datum är årsmötet den 17 mars i Linköping där Linköpings Seglingssällskap (LSS) är värdklubb. LSS firar 100 år som klubb under 2012. 


Kassören Björn Axelsson presenterade ett förslag till budget för 2012. Kassören informerad att den 31 januari är sista dagen för ändringar i medlemsregister på SBU:s hemsida. Han uppmanade att klubben ska se till att det syns att klubben aktivt godkänt eller ändrat medlemsuppgifterna. De klubbar som gjort detta kommer att få två fribiljetter till båtmässan ”allt för Sjön”.


Jeanette Johansson informerade och hur ASMK gjort för att få LOVA-bidrag till en spolplatta och toa sug. Jeanette visade även bilder av de två projekten. Hon informerade även om två andra båtklubbs satsningar med LOVA-bidrag.


Angelika Möbius delade ut ÖBF:s ungdomsstipendium på 10 000: - till Askersunds Segel & Motorbåtsklubb. Klubben har på ett väldigt lekfullt sätt fått små barn och ungdomar att komma in i sjöliv och segling.


Priset mottogs av Carina Pettersson och Peder Thunander. De berättade och visade bilder på hur de lagt upp ungdomssatsningen i ASMK.


Tore Nanneson informerade att det blir en uppföljning på BAS-M kursen den 4 februari. Efter lunch hade ÖBF bjudit in Deborah Shapiro och Rolf Bjelke som hade en spännande föreläsning i havets och vildmarkens tecken. De visade även sin nya film Vildmarkshav ”Med Northern Light till Öar i Södra Oceanen”. 


Vid pennan

Björn Axelsson