Möte med regionalt samverkansråd för Motalaströms delområde 2011-05-16.

På Länsstyrelsen i Linköping.


Dagordningen var enligt nedan:

Inledning – Landshövding, Elisabeth Nilsson

Åtgärdsstrategier i Stångån  –  Håkan Lundberg, Linköpings Kommun

Sjösättning - Båtliv och miljöarbete– Harald Mårtensson, Östergötlands Båtförbund

LOVA-bidrag 2011 – Länsstyrelsen 

Kommuners och myndigheters återrapportering av Åtgärdsprogrammet (38-listan) – Länsstyrelsen

Ny vattenrådens dag under hösten? –  Landshövding, Elisabeth Nilsson

Övriga frågor


Efter sedvanlig inledning presenterade Håkan Lundberg arbetet med att bilda vattenråd för hela Stångtåns tillrinningsområde, inklusive sjöarna. Det har varit ett antal samrådsmöten. Arbetet har nu kommit fram till att ett antal vattenråd har bildats för olika naturligt avgränsade delområden. Några som Kisadalens vattenråd har funnits sedan tidigare.


Efter Håkan fick undertecknad presentera Östergötlands BF och hur båtlivet är organiserat i landet.

Båtlivsundersökningen 2010, gav bra faktaunderlag för hur båtlivet ser ut i dag.

Av de deltagare som fanns på mötet hade nästan hälften själva båt, visade det sig, på en direkt fråga.

Jag beskrev hur vi i båtlivsorganisationerna har bedrivit miljöarbetet under lång tid. Framförallt genom samarbeten och genom medverkan i många olika projekt på riksnivå.

Jag passade på att dela ut vår broschyr om ÖBF och miljötidningen ”Båtlivet och miljön” som ger en bra bild av hur vi vill att båtlivet ska miljöanpassas.


Vi fick också en redovisning av hur LOVA-bidragen har hanterats i vårt län. För 2011 har 15 projekt fått 8,2 miljoner kronor, därav är två projekt sökta av båtklubbar.


Länsstyrelsen redovisade hur de och kommunerna har lyckats redovisade åtgärdsprogram till Vattenmyndigheten. Kommunerna hinner inte riktigt med.


Vi röstade för att det ska genomföras en ny Vattenrådens dag i höst och spikade måndagen den 14 november som lämpligt datum. Program kommer senare.


Minnesanteckningar från detta möte kommer att ge en lite mer fyllig bild och kommer att publiceras så småningom.Gistad 2011-05-23


Harald Mårtensson, som var med.