• Rapport ombudsträff Besiktning


Torsdagen den 18 oktober 2012 hölls Östergötlands båtförbunds ombudsträff i Linköping, närmare bestämt SAABs personallokaler Terrassen. 

Mötet inleddes först med att båtförbundets ordförande Harald Mårtensson informerade om vad som pågår inför ett förslag om en sammanslagning mellan SBU Svenska båtunionen och SSF Svenska seglarförbundet. 

ÖBF:s ståndpunkt är att inte det ska ske någon sammanslagning vilket också är en önskan från ÖBF.s medlemsklubbar.  

Harald informerade om att det kommer att bli en extra båtriksdag i SBU regi, han påminde även om att ÖBF har kallat till ett extra årsmöte i samband med det ordinarie förbundsrådet för att kunna anpassa stadgarna till ett eventuellt sammangående med SSF Svenska seglarförbundet. 


Efter Haralds genomgång fick deltagarna på mötet samlas vid respektive ombudsgrupp, i detta fall besiktningsgruppen, ca 10st deltog.   

Alexander och Jan Nyman informerade om besiktningsrutinerna och att just nu sker det inte så många besiktningar, bl.a. kan anledningen vara att det nu mera inte finns något krav från försäkringsbolagen. 

Vidare informerades om egenkontroll samt om besiktningskommitténs arbete vid SBU.


Alexander höll ett mycket uppskattat föredrag om den lagstiftning som finns för fritidsbåtar såsom miljökrav, CE-märkta båtar samt behörighet för att framföra fritidsbåtar.

 

Vidare informerades om kommande föreskrifter såsom toalett tömning från fritidsbåtar. 


Ett intressant föredrag var om hur tv-program kan påverka politiker som stiftar lagar, ett exempel kan vara hur den nya alkohollagen tillkommit, det kan tänkas att politiker som sett kustbevakarna har fått en snedvriden bild av båtlivet. 

I ett tidigare Tv-program kunde man se en familj som inte kunde köra båt så bra när de gjorde en semestertripp på Göta Kanal. 

Även denna kan få en snedvriden bild av båtlivet som i sin tur kan orsaka att politiker stiftar en massa nya lagar. 


Jan Nyman 

Alexander Johansson