ÖBF:s handläggning av samverkansförslaget.


Vi har inte blivit kontaktade av något angränsande distriktsseglarförbund!


Frågan diskuterades inom styrelsen vid vårt planeringsmöte i november 2010. Styrelsens ledamöter angav sina första spontana utlåtande om sitt ställningstagande. Försiktigt och blandat resultat, först och främst beroende på brist på information om fakta.

Vid förbundsrådet dagen efter presenterades frågan för våra anslutna båtklubbar.


Vid Unionsrådet 2010 fanns representanter från ÖBF med.


Vid ÖBF:s årsmöte i mars 2011 var Östergötlands distriktsseglarförbund inbjudna och presenterade sin verksamhet. Samverkansfrågan verkade inte ha diskuterats mycket inom deras organisation.

Årsmötet hölls i Norrköping i Bråvikens Segelsällskaps lokaler, den klubben är dubbelansluten.

Vi delade ut en enkel enkät i frågan för att få vägledning vid behandling av proposition 1 vid BRD. Vi fick en ganska blandat resultat, dock övervägande negativa.  De flesta efterlyser klarare besked om vilken medlemsnytta en gemensam organisation kan ge. Man kräver konkreta besked innan man anser det lönt att fortsätta diskussionerna. 


I juni träffades på Smålands BF:s initiativ, Blekinge, Smålands och Östergötlands BF i Mönsterås för att diskutera hur vi ser på frågan. En kort redogörelse från detta möte skrevs av Rein Lillesaar. och är införd i senast Båtliv.


ÖBF har till den 22 oktober bjudit in alla anslutna klubbar och angränsande distriktsseglarförbund för att om möjligt utröna vad våra klubbar tycker och hur de vill att vi från ÖBF ska agera vid kommande Unionsråd. Vi har bara hittills fått positivt besked, om deltagande, från Östergötlands Distriktsseglarförbund, angränsande seglarförbund verkar inte vilja diskutera frågan.

Även intresset att delta, bland våra klubbar, är inte översvallande stort, men tillräckligt för att det ska bli ett meningsfullt möte. Vi kommer att kontakta de klubbar som inte anmält sig för att om möjligt få besked om deras ställningstagande om vi inte lyckas övertala dem att komma till mötet.


Vi hoppas att vi ska ha fått en så klar bild som möjligt, av vad våra anslutna klubbar tycker och att de har gett oss ett tydligt mandat att förmedla detta vid kommande Unionsråd.


ÖBF 2011-10-03


Harald Mårtensson, ordf. ÖBF