Rapport från Båtriksdagen 2009

2009 års Båtriksdag (BR) hölls ombord på M/S Gabriella och tog oss till Helsingfors och tillbaka. BR var mycket välbesökt och de flesta förbund var representerade. Årets stora fråga var om Svenska Båtunionen skulle byta namn till svenskt Båtliv samt ändring av logga. Denna fråga behandlades nu inte av BR på inrådan efter utskottsarbetet.

Motioner och propositioner som behandlades av utskotten under BR som följer;

Motion Nr 1: Utredning av former för framtida juridisk konstellation i Båtklubbar.
Utskottet föreslog att uppdra till Unionsstyrelsen (US) att återkomma till frågan med ett seminarium under 2009.
Motion Nr 2: Informationsmaterial avseende säkerhetsbesiktningar av båtar.
Utskottet biföll motion med uppdrag åt US att producera ett digitalt informationsmaterial.

Prop. Nr 1: Verksamhet och budget.
Utskottet biföll US förslag.
Prop. Nr 2: Vidareutveckling av BAS (Båtunionens Administrativa System)
Utskottet biföll US förslag.
Prop. Nr 3: Utbildning BAS.
Utskottet biföll US förslag med följande förklaringar,
 • Ersättning kan endast erhållas en gång per klubb och ska tas av fondpengar.
 • I framtiden kan e-learning kamma att beaktas
 • US ska titta på ett utbildningspaket som kan användas av förbunden vid utbildning av klubbar.

Prop. Nr 4: Varumärkesstärkande åtgärder

Denna prop. delades upp i delar där namnfrågan togs bort.
 • 2.2 Vikten av ett starkt varumärke.
  • Utskottet biföll US förslag.
 • 2.3 Vision och mål
  • I förslaget finns svenskt Båtliv angivet detta ska ändras till Svenska Båtunionen med denna ändring biföll utskottet US förslag.
 • 2.4 Vår kärnverksamhet
  • Utskottet biföll US förslag med ett tillägg att ungdomsverksamhet också är en kärnverksamhet.
 • 2.5 Kommunikation inom ideella organisationer
  • Utskottet biföll US förslag.
 • 2.6 Så kan tidningen Båtliv stärka vårt varumärke
  • Utskottet biföll US förslag.
 • 2.7 Så kan webben stärka vårt varumärke
  • Utskottet biföll US förslag och gav US i uppdrag att utveckla hemsidan.
 • 2.8 Förslag på nytt namn och ny logotyp
  • Denna fråga behandlades inte.

Svenska Båtunionen fick en ny ordförande, Bengt Gärde från Lidingö BF valdes enhälligt av BR.

Nästa Båtriksdag kommer att hållas helgen 27 – 29 mars 2010.

Vi som var närvarande var H. Mårtensson, A. Johansson, B & B Axelsson


Båtriksdagshandlingarna finns på SBU:s hemsida.