Rapport från båtriksdagen 2012


Båtriksdagen 2012 hölls på Clarion Hotels i Stockholm där ÖBF representerades av Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Gert och Angelika Möbius. 

Den stora frågan i denna båtriksdag var sammanslagningen mellan SBU och SSF. I denna fråga hade ÖBF och Blekinge BF lämnat in var sin motion. Styrelsen i SBU hade skrivit två propositioner i frågan.  Efter att ha behandlat dessa motioner och propositioner blev det omröstning. Vid omröstningen var 12 förbund emot en sammanslagning och 10 förbund för en sammanslagning.  Röstfördelningen blev 64 emot och 119 för av 183 röster. Vid denna omröstning gällde enkel majoritet.  Den andra propositionen som behandlade stadgeändring gick också till om röstning där var 11 förbund emot och 11 för en stadgeändring. Röstfördelningen blev 58 emot och 125 för av 183 röster. Vid denna omröstning behövdes 2/3 majoritet.

Detta beslut medförde att Harald och Björn ställde sina platser i unionsstyrelsen respektive som revisorsuppleant i SBU till förfogande.


Motioner 

1 Östergötlands BF Samgående SBU – SSF 

Avslag i första ”att”satsen men bifall i de två andra ”att” satserna

2 Gästriklands BF Användning av gemensamma medel 

Bifall

3 Blekinge BF Samgående SBU – SSF 

Bifall

4 Mälarens BF Handläggande av antagna motioner 

Bifall

5 Sörmlandskustens BF Sjöfyllerilagstiftningen 

Bifall 

6 Blekinge BF Säkert bränsle 

Bifall

7 Västkustens BF Utbildning BAS-K 

Bifall

8 Skånes BF Kollektivt bankavtal 

Bifall

9 Roslagens BF Administrativ avgift 

Bifall

Propositioner


1 Sammanslagning med Svenska Seglarförbundet 

Bifall med diverse ändringar av text i propositionen

2 Tillägg SBU stadgar 

Bifall

2 Utveckling av BAS-systemet 

Bifall

3 Avgifter för 2013 

Bifall

4 Mål, verksamhetsplan, kommunikationsplan och budget för 2012

Bifall 


Motioner och propositioner samt båtriksdagshandlingar finns som helhet på SBU:s hemsida  Protokoll från båtriksdagen skall finnas tillgängligt den 4 april 2012.Björn Axelsson, Kassör och informationsansvarig i ÖBF