RAPPORT FRÅN BÅTRIKSDAGEN 2014 

Årets Båtriksdag hölls i Jönköping på Elite Hotell där 24 förbund av 27 var samlade.
Svenska Båtunionens ordförande Bengt Gärde hälsade alla välkomna och därmed öppnade årets Båtriksdag.

Landshövdingen i Jönköpings Län Minoo Akhtarzand berättade om kommunerna i länet och lite om sevärdigheter som var specifika i dessa kommuner.

Värdförbund var Smålands Båtförbund, ordförande i förbundet Roland Nyqvist gjorde en presentation om förbundet.

Därefter inleddes de formella förhandlingarna.

Helgen var kantad av många diskussioner och trevlig samvaro.
Förtjänsttecken delades ut under middagen på lördagskvällen. Våran ordförande i förbundet Harald Mårtensson tilldelades Svenska Båtunionens förnämsta utmärkelse en guld plakett för ett gediget arbete och stort engagemang i svenskt båtliv under många år. 

På söndagen återupptogs förhandlingarna och de två (2) utskotten fick redogöra för vad som diskuterades fram under gårdagens utskottsarbete gällande motioner och proppositioner. Därefter togs besluten. För mer detaljer hänvisas till Båtriksdagsprotokollet och Båtriksdagshandlingarna.

Båtriksdagen avslutades med en gemensam lunch.

Båtriksdagen 2015 beslutades att vara i Helsingborg med Skånes Båtförbund som värd.

Båtriksdagen 2016 beslutades att vara i Stockholm med Saltsjön Mälarens Båtförbund som värd. Saltsjön Mälarens Båtförbund firar 90-års jubileum.  

Båtriksdagen 2017 beslutades att vara i Östersund med Z-Båtförbund som värd.


Vi som deltog på Båtriksdagen 2014 från Östergötlands Båtförbund var: Angelika Möbius, Gert Möbius, Jan Nyman, Alexander Johansson och Daniel Westerling.

Björn Axelsson revisor i Svenska Båtunionen. Britt Axelsson som medföljare.
Harald Mårtensson ledamot i Unionsstyrelsen.


Vid pennan
Britt Axelsson