Besiktningskonferens i Älvsjö 2007-03-10Inledning

Nelli Tornell och Alexander Johansson deltog i SBU´s besiktningskonferens lördagen 10-11/3 2007. Mötet hölls på hotell Royal Star. Ansvarig för konferensen var Tommy Engvall besiktningskommitténs ordförande.

Slangar och slangklämmor

Bo Berg som anlitats att hålla i besiktningsutbildning informerade om slangar och kopplingar i fritidsbåtar. Deltagarna fick information om olika slangklämmor dragningsförmåga. Stor vikt är att klämmorna är monterade mot varandra. Det finns också skiftande kvalité på slangar.  Bo gav tips på vilken typ av slangar och slangklämmor som ska användas i fritidsbåtar.

Svenska sjö

Svenska sjö hade en representant Nils Gorton. Statistik visades upp angående skador. Stormen Gudrun 2004 orsakade skador på 200 fritidsbåtar som var försäkrade i Svenska sjö. Det märktes på skadeutvecklingen då stormen 2007 i januari drog in över landet. Denna gång verkade som om båtägarna hade lärt sig att hantera situationen bättre eftersom det var mycket lite skador på fritidsbåtarna.  Några justeringar angående premierna kommer att ske. Båtar under 300.000.- kommer få en ökad premie på ca 10% medan båtar över 300.000:- kommer få en minskad premie på 10%.


Fortfarande gäller att den båtägare som utfört en säkerhetsbesiktning får en premiesänkning med 200:- det året. Dock gäller det bara en gång vart 5:e år.

Kölskydd

Torbjörn Eriksson från Svenska Koster informerade om skydd för fenkölen som tar upp stötar vid grundkänning. Skyddet är av gummi och limmas på kölens framkant. Även vattenkonstruktion med vatten som strömmar ut sakta genom små hål på gummidämparen, minska skadorna på båten.

Larmtjänst

Ett intressant ämne som Martin Åberg informerade om är det arbete som larmtjänst utför. Larmtjänst kartlägger tillsammans med polisen och försäkringsbolagen stölder samt spårar båtar som försvinner. De flesta båtarna som stjäls försvinner främst till Östeuropa och Ryssland.  Han uppmanar alla att märka sina båtar med ett eget nummer på en hemlig plats för att underlätta identifieringen vid upphittandet av en båt.


Spåra upp båten 

Mattias Olsson från företaget Axtech AB informerade om ett larm- och positioneringssystem, Redknows. Systemet består av en GPS och en mobilfunktion och är ett övervakningssystem. Om båten stjäls eller att något inträffar med båten skickar systemet ett SMS till båtägaren och informerar om vad som inträffat. 


Systemet är utrusat med funktioner så att man kan starta värmaren eller kylskåpet genom att ringa till båten. Det går också att koppla en mikrofon så man kan avlyssna vad som händer i båten. 


Digitala protokoll

Patrik Lindqvist informerade om SBU:s digitala besiktningsprotokoll. Patrik visade upp funktioner som besiktningsmännen kan tillämpa. Fortfarande kan pappersprotokollen användas. De pappersprotokoll som skickas in till SBU överförs till digital form av kansliet.


Bildspel besiktningspärmen

Rune Stang visade upp ett bildspel i PowerPoint som innehåller besiktningspärmen. Detta program kan användas av besiktningsmän/kvinnor vid föredrag i båtklubbar. Efterhand kommer programmet att vara tillgängligt på SBU.s hemsida.


Avslutning

Tommy Engvall avslutade konferensen med att alla fick ge synpunkter och förslag till att förbättra och marknadsföra verksamheten. Diskussionerna var att marknadsföra sig själv bättre. Diskussionerna var långa och intressanta och många bra förslag behandlades. 

   

  

Älvsjö  2007-03-11


Nelli Tornell och Alexander Johanson