Rapport från SBU:s miljökonferens 2007-02-10, 02-11

 

Ordförande för SBU:s miljökommitté hälsade välkommen och lämnade över till Lasse Bengtsson, han berättade lite om att politikerna inte alltid tar reda på fakta om båtlivet och därför kommer med fel eller dåliga åtgärder. Han efterlyste ett miljöarbete med omdöme. Båtmänniskor är miljövänner vi smutsar inte ned i vårat eget badvatten.

 

Efter Lasse var det Länsstyrelsen i Västra Götaland som fick några minuter och de berättade om projektet ”tyst skärgård” bullerskyddade områden. De hade svårt att veta hur de skulle nå ut med sitt budskap och de ville att bullerfria områden skulle komma till på frivillig väg. Deras nästa problem var att försöka mäta och ta reda på vad som är buller (väldigt individuellt).

 

Sedan berättade Anders Tysklind att arbete pågår att göra Kosterarkipelagen till nationalpark möjligen till 2009. Det finns också ett projekt som heter CREST och det arbetar med hållbar destination. Är ett samarbete mellan Sverige o Skottland.

 

Per Nilsson från Tjärnö Havsforskningslaboratorium kom därefter och han pratade om vad som döljs under yta och att det skiljer mycket mellan öst och västkust.

 

Olof Cerne, IVL visade snabbt de första testresultaten av bränsletester som de gjort. Rent bränsle in och renare avgaser ut verkar vara det som gäller.

 

Björn Dahlbäck Gbgs universitet berättade om deras utveckling av bottenfärg med kateminer, möjligen i handel 2009. Han pratade även om Eu´s kemilagstiftning och om hur svårt det är att komma med nya produkter.

 

Efter lunch var det tid för Jan Govella som körde lite miljöutbildning med oss angående bemötande som medmänniskor ger klubbars miljöombud.

 

Därefter började vi med grupparbeten som Mik hade satt ihop och det gick ut på att gå runt nere på mässan och undersöka om det fanns några miljömärkta produkter och om motortillverkarna miljöcertifierade sina produkter.

 

Söndag. Presentation av grupparbetet. Sammanfattningen är den att det är svårt att vara miljövänlig när det gäller båtprodukter. Sedan var det allmänna diskussioner om hur det är ute ilandet och hur klubbar arbetar med miljöarbetet.

Vi provade miljötestet till Allt för sjön och fick en för hands titt på blivande miljösidan på webben.

 

Sedan var det lunch och adjö.

Tack för en trevlig helg.

 

Mvh Patrik Edlund