Rapport Samrådsgruppen Sjöräddning, SAR-område Bråviken

Möte 2014-06-17. 

Närvarande för ÖBF Leif Widlund, övriga närvarande kommer att finnas noterade i kommande officiellt protokoll


 • Kustbevakningen

Det varsel som GD för Kustbevakningen har lagt har genererat förslag till nedläggning av Grytstationen. Det kommer att innebära att KB:s mål med en inställelsetid av 2 timmar J

Vidare kommer antalet besättningar till bevakningsflyget att dras ned med 1-2 besättningar.

Det innebär, att hela Östgötakusten blir utan kustbevakning.

Man är tacksam för om ÖBF kan agera i frågan. Gärna direkt mot lokala politiker samt via kontakt med landshövdingen.


 • Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i östra delen av Östergötland omorganiseras så, att stationerna i Linköping, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik slås samman.

Kommunal kapacitet på kusten är en båt, som Söderköping har i Lagnö. Norrköping är på gång att skaffa en större, trailerbar båt där man även får dykkapacitet.

 • JRCC

Representanten för JRCC redogjorde för ett nytt smart positioneringssystem med hjälp av smart mobiltelefon försedd med GPS. Utförliga fältförsök har ännu inte genomförts, men man har provat i ett skarpt läge med synnerligen bra resultat.

 • SSRS

Stationen i Arkö kommer att få en ny stor båt våren 2015.

Man planerar en stor demonstration av SAR-kapacitet i Arkösund 18 juli 2015.

Man har haft 8 st utryckningar sedan årsskiftet.

Ev. skulle en etablering av SSRS kunna ersätta den som förloras m KB försvinner


 • Riskbedömning för SAR-området
 • Hela östgötakusten utan kustbevakning
 • Stor ökad risk för att snabbinsatser inte klaras, när KB försvinner
 • Det kommer inte att finnas några statliga resurser i östgötaskärgården


 • Kajaker

SSRS är bekymrade över den stora ökningen av oerfarna kajakpaddlare, som inte förstår hur lite de syns även i dagsljus vid lite sjögång och paddlar efter mörkrets inbrott utan något ljus.

 • Fyrarna i Slätbaken

Eftersom en representant från Sjöfartsverket deltog i mötet, tog jag tillfället i akt att fråga om indragningen av fyrarna i Slätbaken.

Svaret var, att man i år endast gör ett försök under en natt, då fyrarna släcks under några timmar. Det finns idag ingen diskussion om, att faktiskt släcka fyrarna. Men som någon sade: det finns förmodligen någon avsikt med försöket.

 • Egna kommentarer
 • Det var ett mycket intressant möte och jag tyckte, att jag kom med i diskussionerna och blev lyssnad på av övriga. 
 • Efter möte fick vi en presentation och visning av de nya räddningshelikoptrarna (två stycken övade vinschning denna vecka), dessutom fick vi en demo av den nya KB-båten från Oxelösund, med en brygga som mera liknar cockpit på ett flygplan än manöverplattformen på ett fartyg. Drivlinan är mycket speciell med tre (3) framåtriktade IPS-drev från Volvo drivna av var sin dieselmotor på 800 hkr. Varvtalet för varje propeller datorstyrdes för alla manövrar med en joystick och möjliggjorde, att båten kunde snurra runt sin egen axel utan att någon bogpropeller behövdes. Man blir nästan lite sugen på att åka motorbåt.