Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2012-05-11


Förbundsstämman hölls på Tåkerns Café och vandrarhem.


Mötet öppnades av Måns Lindell som hälsade alla välkomma till de vackra omgivningarna vid Tåkern och lämnade därmed över ordet till kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, Michael Cornell som informerade om 

Ödeshög med omgivningar lite historia framtidsplaner mm.


Efter genomgången om Ödeshög av Michael Cornell så tog förbundsstämman vid.


Ordföranden Kjell Unevik Länsråd i Örebro län öppnade stämman och lämnade

över ordet till Måns Lindell som gick igenom valda delar av verksamhets-berättelsen och svarade på frågor angående denna, ekonomin gicks igenom

och revisorerna läste upp revisionsberättelsen, med hänvisning till denna så

föreslog revisorerna att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året, vilket styrelsen också fick.


Övriga punkter, som förövrigt var väl förberedda, på dagordningen, klubbades

raskt igenom under Kjell Uneviks ledning. 


Man informerade även om en ny medlemsform, dels finns det formen medlem 

men även en form som kallas intressent som är uppdelad på två delar, med 

prenumerationsavgift denna innebär att man får information utskickad med post och utan prenumerationsavgift får man endast info digitalt.


Budget, utfall och prognos för 2012 gicks igenom.

Måns L. gick även igenom arbetsprogrammet både de löpande och årsspecifika

för 2013, därefter avslutades förbundsstämman.


Efter en kort paus presenterade Måns, Ellen Hultman från Länsstyrelsen i Östergötland som pratade om Tåkerns naturum som skulle invigas av Kungen

helgen efter Vätternvårdsförbundets förbundsstämma. 

Hon pratade om de fina utställningarna som var på gång och om de fina nya

byggnader, som är vassbeklädda med vass från Tåkern (ca. 20-25000 knippen) och om de duktiga hantverkare från Polen som gjort jobbet med all vassbeklädnad.

Fågeltornet är dessutom handikappanpassat så att men kan åka med rullstol ända upp i tornet via en lång ramp. Alltihopa är mycket sevärt.


LUNCH


Efter lunchen tog Henning Holmström från Tasman metal Sweden över och pratade om den fyndighet av jordmetaller som man funnit vid Norra kärr

strax norr om Gränna, fyndigheten är troligtvis en av de största i världen,

vilket troligtvis när man kommer igång med brytning kommer att betyda

en del arbetstillfällen för trakten.


Kjell Unevik informerade om dricksvattenprojekt Vätternvatten till Örebro som man planerar för som ett första steg, ev. beroende intresse så kan det utökas till flera områden i Mälarregionen.


Som en avslutning på dagen så fanns möjlighet för de som var intresserade att gå på en guidad fältvandring med Lars Fröhlich naturguide för att se på de vackra strandängarna och insupa all information som han kunde förmedla, han

var mycket kunnig på det mesta inom natur och fåglar, promenaden tog oss

så småningom ner till naturumet som vi tyvärr endast kunde se fån utsidan.

Dagen avslutades ca. 15.00 med kaffe.


Vid pennan

Jan Nyman.