Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2013-05-08Förbundsstämman hölls på Fatburen Café och konferens.


Mötet öppnades av Måns Lindell som hälsade alla välkomma till de vackra omgivningarna och de fina lokalerna på Fatburen café och konferens, Måns informerade även kort om hålltider mm. Måns lämnade därmed över ordet till kommunstyrelsens ordförande i Askersund, Per Eriksson som informerade om Askersund med omgivningar lite historia framtidsplaner mm.


Efter den intressanta informationen om Askersund med omnejd, av Per Eriksson så tog förbundsstämman vid.


Ordföranden Kjell Unevik Länsråd i Örebro län och ordförande i Vätternvårdsförbundet öppnade stämman och lämnade över ordet till Måns Lindell som gick igenom valda delar av verksamhetsberättelsen och svarade på frågor angående denna, ekonomin gicks igenom och revisorerna läste upp revisionsberättelsen, med hänvisning till denna så föreslog revisorerna att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året, vilket styrelsen också fick.


Övriga punkter, på dagordningen som förövrigt var väl förberedda,  klubbades raskt igenom under Kjell Uneviks ledning. 

Budget, utfall och prognos för 2013 gicks igenom.

Måns Lindell gick även igenom arbetsprogrammet, både de löpande och årsspecifika för 2014, därefter avslutades förbundsstämman.


Efter en kort bensträckare presenterade Måns Lindell frågor som uppkommit i Vätterns vattenråd, bl.a. uppföljning av vattenvårdsplanen för Vättern, utfall av indikatorer mm.LUNCHEfter lunchen fortsatte redovisning av de frågor som uppkommit i Vätterns vattenråd.


Först ut med information var Peder Eriksson från länsstyrelsen i Örebro,

han informerade om projektet med dricksvatten från Vättern vilka alternativ som finns och att det finns ett stort intresse i regionen kring Örebro.


Efter den informationen var det dags för representanter från Zinkgruvan Mining, Tomas Karlsson och Hanna Nilsson, som informerade om deras verksamhet och framtida mål, även en mycket intressant information

om Zinkgruvans historia från starten 1857 och fram till dags dato.Näste man var Henning Holmström från Tasman metal Sweden som pratade om den fyndighet av jordmetaller som man funnit vid Norra kärr och vad som hänt från föregående förbundsstämma. 

Fyndigheten vid Norra kärr strax norr om Gränna, är troligtvis en av de största i hela världen, vilket troligtvis, när man kommer igång med brytning kommer att betyda en del arbetstillfällen för trakten.


Efter det följde en öppen diskussion om angelägna frågor för Vättern,

många av deltagarna på förbundsstämman frågor och det blev en intressant 

diskussion.Dagen avslutades ca. 14.30 med kaffe.


Vid pennan

Jan Nyman.