Minnesanteckningar från båtklubbsmöte I Motala den 5 mars 2007

 

Kanaldirektör Claes-Göran Österlund hälsade alla välkomna och presenterade personalen. Håkan Hultkrantz ansvarig för sträckan Mem - Norshoim, Janne Nilsson ansvarig för sträckan Berg - Motala, Gunnar Andréason ansvarig for hela kanalen och BM Löfström Trafikansvarig.

 

Sommaren 2006 var ett mycket bra år. Våren var trist och kall men lagom till det var dags att öppna kanalen kom det lite värme. Det har varit mycket folk i och längs kanalen. Under högsommaren var det 3‑4 timmar i väntetid för att komma ut från slussarna i Sjötorp och till Vänern. Vi arbetar för att bli bättre och bättre på att få ut information till våra båtgäster. Det är viktigt aft veta varför man väntar och på vad. Kanalbolaget har fått in 16% mer i intäkter i år mot föregående år. 1/3 beror på längre båtar, 1/3 på ökade priser och resterande på fler båtar. Under 70‑talet kunde man slussa ungefär åtta båtar i varje sluss och numera går det inte in fler än fyra. Detta gör att det blir dubbelt så många slussningar på samma antal båtar.

 

Underjuli månad inträffade en olycka i Berg, där en slussport gick sönder. Den var i körbart skick efter en dag. Den slussporten byts nu ut i vinter och kostnaden är beräknad till 700 tusen.

 

En slussvakt i Motala gick hem tio minuter för tidigt, detta orsakade tidningskriverier då en av båtarna som kom från Borenshults slusstrappa hade räknat med att komma ut i Motala och gå vidare hem till Vadstena. Kanalbolaget bad om ursäkt för det inträffade.

 

Filmgänget var här och filmade i 1,5 månad och väckte berättigad uppmärksamhet och glädje under inspelningarna. "Loffe", Magnus Härenstam och" Svante Grundberg i kanoten" är stora kanalentusiaster och bad om överenseende när väntan vid slussarna blev för lång.

 

Kanalbolaget har satsat ungefär 50 miljoner på att förbättra duschar och toaletter längs kanalanläggningen och man hör numer bara uppskattningar över våra servicehus.

 

Nybyggnationen av serviceanläggningen i Motala skall stå klar till kanalen öppnar den 2 maj och kostnaden för bygget är cirka 8,5 miljoner. Det kommer nu att finnas dubbelt så många duschar och toaletter mot tidigare.

 

I Berg nere vid Roxen har Linköpings kommun lovat att bygga ny dusch och toalett till sommaren. ‑ vi håller tummarna att de hinner!

 

Kanalbolaget omsätter 52 miljoner och det eventuella överskottet används till att bygga fler anläggningar och utföra reparationer i byggnadsminnet ‑ Göta kanal.

 

Sluss och brovakterna fick beröm från de närvarande båtklubbsmedlemrnama. CGÖ berättade då att de flesta slussvakterjobbar fem år och att cirka 20% byts ut varje år. Kanalbolaget kommer i vår att prova en ny typ av utbildning för sommarpersonalen.

 

CGÖ berättade också att kanalbolaget jobbar med att få till stånd onlinebokning på nätet, där skall man kunna boka tid för sin resa och beställa och betala sin biljett så att man när man kommer till kanalen kan gå in med en bokningsbekräftelse och få sitt material utskrivet. En hake är hur man skall kunna lösa detta med insjöbåtarna och deras rabatter. Det ärju inget man kan skriva om på hemsidan för då blir många “stockholmsbåtar” insjöbåtar när man kan få 50% rabatt på sin biljett.

 

Öppettider och Priser gicks igenom och medsändes detta utskick.

 

Kanalen är öppen under ungefär samma tid som vanligt. Nytt för i år är att man på for och eftersäsongen kan gå genom kanalen på tre dagar, en expressresa, eller också tar resan fem dagar med stopp under dagarna för att kunna stanna till och titta på sevärdheter i närheten av kanalen. Avgångar för femdagarsresan är måndag, onsdag och fredag från Mem och Sjötorp. Expressresan kan man beställa varje dag mot dubbel ordinarie avgift.

 

Detta innebär att man som insjöbåt får följa med enligt det schema som kommer att finnas på hemsidan så snart som kanalbolaget har klart med alla entreprenörer. Medsänder sidan med dagar för Roxenbåtarna.

 

Gunnar berättade att några av våra entreprenörer kommer att hjälpa till att slussa båtarna under för och eftersäsongen. Dels får de lite mer inkomster på grund av slussningen dels har de möjlighet att sälja sina egna affärsideer.

 

Priserna är i år olika för låg och högsäsong. För insjöbåtarna innebär detta att om man köper

en sjö till sjö tor och returbiljett under lågsäsongen så får man gå sin tur och returresa på

lågsäsong. Önskar man gå någon av resorna under högsäsong måste man lösa en sjö till sjö

biljett till högsäsongspris och denna biljett är ett årskort. Det är fortfarande 50% insjörabatt på

Sjö till Sjö tur och returbiljetterna mot uppvisande av Intyg eller medlemskort från

båtklubben.

 

Den 16‑17 juni är det" småbåtens "helg, vilket innebär att kanalen är öppen båda dagarna mellan 9‑18 på följande sträckor: Tåtorp ‑ Hajstorp, Vättern ‑ Viken, Motala ‑ Borenshult Övre samt mellan Borensberg och Malfors. Samtliga båtstorlekar omfattas av denna aktivitet.

 

Håkan berättade att man på östra linjen jobbar med följande under vintern: Mellanporten till Berg skruvas ihop i Motala och skall vara på plats om en månad. Man renoverar bryggor och bygger en ny vid Sörby bro. Alla strandlinjer röjs från Mem till Motala. Strandskoning sker mellan Ljung och Skarpåsen. Den yttre slussporten ute i Mem mot Östersjön byts ut och man har alltså dämt av ut mot havet. En kulvert som finns mellan Mem och Söderköping har rasat och en ny ledning kommer att läggas bredvid den gamla. Kulverten ligger två meter under Ostersj öns yta.

 

Gunnar berättade att inga portbyten sker på västra linjen. Två stycken broar renoveras i samarbete med Vägverket. Man håller också på och arbetar med ett par passagerarbåtar som ligger i dockan i Sjötorp. Bryggan i Norrqvarn förlängs med 53 meter och i ena delen av bryggan byggs en lekplats for barn. Där står en gammal renoverad styrhytt från Diana som fick ny styrhytt 1976.

 

CGÖ berättade att Platens Grav skall belysas, detta är en present från Motala kommun till kanalens 175‑års jubileum. 130 alléträd blåste ner vid stormen Per. Kanalbolaget bygger ett thrhus i Ruda på södra sidan där det skall vara plats för ett hundratal ft. En kvinnlig kanalreparatör har anställt, hon är också kanalbolagets djuransvariga.

 

CGÖ fick en fråga om vad som händer i Berg. Ny gästhamn i Roxen, avslogs Att bygga villor på södra sidan av bassängen, avslogs Parkering, fiskförsäljning och fiskrestaurang vid Oscar. Ett byggnadslov till 2008 vore önskvärt. Det är en investering på 8‑9 miljoner. En finansiär till ett hotell i Berg sökes.

 

Kanallyftet i Söderköping rullar vidare och kanalbolaget och kommunen samarbetar om exploatering vid dockan i Klevbrinken.

 

Dubbelspåret i Motala. Kanalbolaget överklagarjärnvägsplanen. Bolaget hade blivit lovad att öppning av bro skulle kunna ske två gånger per timma. Bullerskydd skulle göras så att våra båtgäster inte skulle bli störda av tågen. Ny teknik med skyltar och kameror skulle komma på plats. Eftersom ovanstående inte längre verkar vara aktuellt så överklagar kanalbolaget.

 

Båtklubbarna i Roxen önskar en bättre gästhamn i Stångån och undrar om kanalbolaget kan hjälpa till och lobba för detta gentemot kommunen.

 

I Norsholm på Roxensidan önskar båtgästerna att det skulle finnas vatten eller el. Detta är inte möjligt att tillhandahålla eftersom det inte finns på den sidan järnvägen. Möjlighet kommer nu att finnas att få komma in till Kapten Billes. Samma önskemål finns i Mem utanför slussen och där kommer vi troligen att kunna hjälpa fill på samma sätts som i Norsholm. I Mem är det dessutom stora problem med vattenförsörjningen för de som bor där.

 

CGÖ ställer frågan var skulle vi kunna lägga ett flytande bastuhus på östra linjen. Numera finns det tre stycken på västra linjen. Alla serviceanläggningar har sedan införandet av upplevelsekortet blivit renare och snyggare.

 

Den turistiska omsättningen är 1 miljard och det finns 3 miljoner besökare längs kanalen.

 

Ett nytt sjökort för Norra Vättern kommer ut under våren. På privat initiativ. Sjöfartsverket jobbar med ett nytt båtsportkort för kanalen och det kan komma att täcka hela sträckan Östersjön - Göteborg.

 

 

Mötet avslutades

 

Vid pennan

 

BM