Rapport från informationsmöte hos AB Göta kanalbolag 12 februari 2008 i Motala

Traditionsenligt bjöd kanalbolaget in insjöklubbarna för en informations stund och en dialog om förra årets erfarenheter.

Eftersom kanaldirektören Claes-Göran Österlund slutar inför årets kanalsäsong fanns tillträdande kanaldirektören Anders Donlau på plats och presenterade sig och framförallt lyssnade på oss.

Sommaren 2007 började uruselt men tog sig och det blev en bra trafiksommar med en 10% ökning av omsättningen.

Det finns problem med bränsleförsörjningen utmed kanalen. Mackar läggs ned både i Karlsborg och i Sjötorp och det är svårt att nyetablera.

I Forsvik planeras stora förbättringar och man satsar för att bli klara till 2010.

Almsjukan har kostat en halv miljon att åtgärda med bortröjning och sedan nyplantering.

Bävrar är ett problem i Tåtorp men det är inget mot problemet med det planerade dubbelspåret med nya broar i Motala. Banan dimensioneras för 800 tåg per dygn. För att få kostnadsteckning krävs en trafik av 600 tåg per dygn. I de samtal som förs inför beslut om byggstart redovisas bara en planerad trafik i nutid av 180 tåg per dygn. Med den lågbro som Banverket förespråkar i Motala kommer kanalen att delas i en östlig och en västlig del. Clas-Göran är rädd för att det inte kommer att finnas ledig tid för broöppning och han har inte lyckats i förhandlingarna, med Banverket, med att få garantier för broöppning i rimlig omfattning. Clas-Göran uppmanade oss att påverka så många politiker som möjligt för att få en opinion för ett tunnelalternativ i stället. Då skulle kanalens framtida trafik vara säkrad.

Tiderna och priserna blir nästan samma som förra året, se kanalbolagets information. En trevlig nyhet är att den båtklubb som anmäler fyra båtar för samtidig kanalfärd kan åka vilken dag man vill, bara man anmäler tre arbetsdagar i förväg.

Nytt för i år blir också att det inte går att betala med kontanter någonstans. Utan det blir kort- eller nät- betalning i förväg som gäller. Förutom rånrisken är en bidragande orsak att postens kassaservice försvinner, vilket gör att sluss vakterna inte kan sätta in dagskassan.

Vi fick också reda på att det kommer att bli Båtens dag i Motala även i år. Det blir den 3 maj. Då hoppas arrangören samla en mängd båtfolk och erbjuda en stor prylmarknad för framförallt överblivna båtgrejor.

Gistad 08-02-15

Harald Mårtensson, som var där.