Minnesanteckningar från båtklubbsmöte i Motala den 12 februari 2008

Kanaldirektör Claes-Göran Österlund hälsade alla välkomna och presenterade kanalbolagets nya VD Anders Donlau som tillträder den 1 juni. Övrig närvarande personal var Håkan Hultkrantz ansvarig för sträckan Mem – Norsholm, Gunnar Andréason ansvarig för hela kanalen och BM Löfström Trafikansvarig.

Sommaren 2007
Sommaren 2007 var ett mycket bra år med bland annat 175-årsjubileum och stor fest i Sjötorp 28 juni. Många besökte kanalen både landvägen och till sjöss. En undersökning visar att 90% av besökarna längs kanalen kommer landvägen för att titta på skådespelet i kanalen. Återigen var det en kall vår med få båtar i kanalen men under sommaren kom det mycket båtar. Säsongens inkomster ligger 10% över förra årets resultat. Och kanalbolaget ökar takten på att göra i ordning och snygga upp längs kanalen. Flertalet av båtgästerna är väldigt nöjda.

Vi har noterat att båtgästerna stannar längre i våra gästhamnar. För 10 år sedan tillbringade man ca 5 nätter i kanalen och nu ligger siffran runt 8-9.

Det har varit båtmässa i Göteborg där kanalbolaget hade en monter tillsammans med systerkanalen Caledonian Canal och Dalslands kanal samt Sveriges och Norges kanaler. Många besökte montern.

CGÖ berättade om samarbetet med Caledonian Canal och Kejsarkanalen och om sin resa till den sistnämnda. Kejsarkanalen är cirka 1.800 år gammal och 1.800 km lång. Göta kanal är 10% av detta. Men här i Göta kanal kan man dricka vattnet i sjöarna och när frågan ställdes till den Kinesiska kanalen kom svaret snabbt. Om man dricker vattnet då dör man.

Två kanalreparatörer har varit till Skottland under en vecka som ett utbyte kanalerna emellan och till våren kommer två stycken från Brittish Waterways att besöka och jobba på Göta kanal.

Forsvik kommer att utvecklas och skall vara klart till 2010. Förmodligen kommer duschar och toaletter att stå klara till sommaren.

Lite synpunkter från våra båtklubbar.
Slusspersonalen får mycket beröm. De som går med sina båtar under för och eftersäsong vill inte ha några stopp på resan utan vill gå i ett svep. Resorna mellan Norsholm och Mem eller tvärtom redovisas på ett särskilt papper men nämnas kan att det i år finns extradagar, på våren är det lördagarna 17, 24 och 31 maj och på hösten är extradagarna söndagarna den 14, 21 och 28 september. Möjligheten finns också att samordna och anmäla minst fyra båtar dvs en full sluss till en annan dag än de i konvojschemat. Beställningen skall då ske direkt hos BM på tele 0141-20 20 56 mån-tors.

Klagomål framfördes på att våra slussvakter pratar i mobiltelefon när de utför slussning. CGÖ sa att det är deras egna mobiler och att det inte får förekomma några privatsamtal under arbetet.

I Heda och i Sjötorp kommer man under sommaren att prova trådlös öppning av slussen. Detta gör att slussvakten kan stå vid kajkanten och följa slussningen och samtidigt manövrera. Två olika system kommer att provas.

Båtklubbsmedlemmarna har önskemål om att själva få öppna i kanalen, detta för att kunna gå efter att kanalen är stängd för allmän trafik.

Om det är en varm och skön höst önskar de kunna gå de två helgerna som är efter kanalen stängning den 28 september. Inget är omöjligt så tag kontakt med BM så får vi se vad vi kan göra med hänsyn till kommande arbeten.

Be slussvakterna säga till dem som inte stänger av motorn i slussen att de skall göra detta.

Bojarna i Söderköping. Finns det någon möjlighet att flytta ut bojarna längre ut i kanalen. Det har förekommit att båtgäster har fått in dem i propellern. Håkan kollar rälsen i botten på kanalen där bojarna är fästade, kanske går det att dra ut rälsen lite.

Övrigt

CGÖ berättade att utbildning av personalen sker tillsammans med Vadstena, Gamla Linköping och Kolmården. Samarbetet avser service, klädsel och marknadsföring.

Dockan i Klevbrinken kommer i sommar att vara vattenfylld och skall användas som gästhamn.

Håkan berättar att man under vintern renoverar blåstavlor och fripålar. Bygger nya och renoverar väntbryggor. Ny slussport byggs i Arbetsstation i Motala Verkstad och kommer i mars att transporteras till Övre Duvkullen.

Gunnar berättar att det är problem med att få tillstånd att sälja bensin och diesel. Stationen i Karlsborg är redan nerlagd. I Forsvik är kanalen tömd eftersom man håller på och lägger ner elledningar och bredband i kanalen. Även på västra linjen håller man på och reparerar och bygger nya bryggor. I dockan pågår reparation av två fartyg. Kanalen är också torrlagd mellan Töreboda och Jonsboda eftersom kajen i Töreboda underhålls. Man målar och fixar också till tavlorna längs kanalen.

CGÖ berättade om förhandlingarna med Banverket om dubbelspåret i Motala och problemen med att få öppningstider för båtar i kanalen, inte på kort sikt.

Lars Sjöberg från tidningen Corren informerade om Båtens dag som äger rum i Motala hamn den 3 maj där man har möjlighet att sälja det som man har ligger hemma i båtskjulet och kan köpa det som någon annan inte har användning för längre. Detta arrangemang är ett samarbete med Corren Hamnrådet och Göta kanalbolag.

Tider och priser medsändes på separata blad

Mötet avslutades
Vid pennan
BM