Kort sammanfattning av möte med Kanalbolaget 5 mars -09


Säsongen 2008

 • förändring passagerarbåter +/- 0
 • fritidsbåtar + 5 % (en båt räknas endast en gång, dvs sötvattensbåtar noteras bara i ena riktningen) totalt 2700 st
 • svenska båtar ökar, utlänska minskar

Båtlyften

 • beslut närmar sig (ligger på regeringskansliet)
 • finns avsiktsförklaring Söderköpings kommun - Vägverket
 • finns avsiktsförklaring Kanalbolaget -Vägverket
 • siktar på klart 2015
 • Kanalbolaget kommer inte att vara part i det bolag som startas gemensamt mellan Söderköping och Vägverket för exploatering och satsningar runt lyften, men ingår i bolagsstyrelsen
 • planerad fri höjd på sidopassage 3,5 - 4 m. Medger passage förbi lyft för 5 % av totala trafiken
 • Kanalbolaget förhandlar med Vägverket om servicegrad

Järnvägsbron, Motala

 • avtal med Banverket klart.
 • i avtalet finns ingen begränsning av giltighetsgtiden. Framtida ändringar måste upp på regeringdnivå
 • Kanalbolaget är nöjdt med uppgörelsen

Bränsleförsörjning i anslutning till kanalen

 • många bensintappar i anslutning till kanalen försvinner
 • Kanalbolaget har förhandlat, men inget bensinbolag har velat satsa på sjömackar (inte lönsamma)
 • Kanalbolaget bygger två nya tappar i Karlsborg och Motala. Bekostas tyvärr med medel från underhållsbudgeten (1 - 2 MSEK)

Renoveringsarbeten

 • förstärkningar av kanalbanken vissa sträckningar
 • muddringar i Söderköping och förbättringar av gästbryggan
 • serviceportar repareras (dvs ej slussportar utan portar som användes för vattennivå sänkning vid arbeten på kanalen)
 • södra kajen vid Hulta (väster Asplången) kommer att vara avstängd under säsongen, pga rasrisk

Säsongens öppettider

Lågsäsong
 • vår 1/5 - 7/6 (försäsong, konvojer vissa dagar)
 • höst 24/8 - 27/9 (eftersäsong, konvojer vissa dagar)
 • kan man samlas till en full sluss, får man gå vilken dag som helst under lågsäsongen

Priser

 • + 5 %
 • nytt för i år är ett breddtillägg på 100 SEK för båtar bredare än 3,5 m


Marknadsföring

 • en ny film (Göta Kanal 3) kommer att spelas in. (Hoppas den blir bättre än katastrofen Göta Kanal 2/ författarens anm.)
 • finns en ny folder riktad till skepparen "Skepparguide"
 • Ny(a) slusskurs(er) kommer att hållas (förra årets blev en oväntad succé)
 • man kommer att erbjuda sig göra besök hos båtklubbar runt landet. Man räknar med att klubbarna i vårt område har kunskap om kanalen

Leif Widlund