Information från Kanalbolag (rapport)

 

Verksamhetsåret 2009 samt information inför säsongen 2010

 

 

Allmänt

 

Kanalbolaget kommer framöver att koncentrera på kärnverksamheten

  • förvalta byggnadsverket (dvs kanalen med tillhörande övriga byggnader och övrig enheter)
  • satsa på turismen på kanalen och i dess närhet

 

Säsongen 2009

 

  • samma antal båtar som året innan (trots lågkonjunktur). Andra kanaler i Norden tappade 20-30 %. Även passagerarbåtarna hade bra beläggning. F Fördelningen utländska gäster domineras av tyskar, danskar och holländare.

 

2010

 

Nytt för i år

 

  • nytt enhetligt skyltsystem (vi fick se prov, ser bra ut).
  • Klevbrinken (docka/båtuppläggningsplats) uthyrs till privat verksamhet. Inte i kärnverksamheten. Kanalbolaget håller dock ett vakande öga över verksamheten,så att den fungerar.
  • järnvägsbron i Motala. Trots allt kringsnack: Kanalbolaget är mycket nöjda med överenskommelsen med Banverket. Har fått mer öppnigstid än förväntat. Ur kanalens synpunkt är brofrågan tryggad.

 

Marknadsföring

 

·      hemsidan uppdaterad, bl a med evenemang

·      rese magasinet kompletterat med karta

·      press och media hålls informerade

·      föredrag bl a till båtklubbar

·      årliga marknadsundersökningar (tyvärr bara intern, jag bad att få ta del av den). Nu redovisades den som mycket positiv.

·      Facebook via hemsidan. Där meddelas t ex speciella erbjudanden.

·      aktiv uppföljning av idéer och klagomål

·      slussningskurser

 

Trafik

 

·      Trafikinformation kommer att distribueras via SMS-abonnemang. Kommer att vara i drift i år.

·      Säkerhetskampanjer: Flytväst i slussen och Motor av

·      Bolaget har klart för sig, att man har olika kategorier av kunder. Man kommer att jobba vidare med att produktutveckla upplevelseindustrin (enkäten visar att att många åker kanl för upplevelsen) och transportkunderna (dvs v i insjöarna)

 

Uppföljning av verksamheten

·      enkät efter säsongen sker bland samtliga slussvakter

 

Förstärkning av personalen

 

·      Kompetterat med ytterligare enverksamhetschef. Västra och östra har nu var sin.

 

Firande

200 år sedan första spadtaget på kanalen. Aktiviterna äger rum i Motala.

·      24/ 5 Seminarie med tema: Infrastruktur och ingenjörskonst.

·      planeras kräftskiva i augusti

 

Vid pennan, Leif Widlund