Välkommen in till oss!Här redovisas äldre rapporter från olika interna och externa möten som representanter från ÖBF deltagit.

***


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från ÖBF:s Förbundsråd 2006

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 2006

  

Rapport från Samverkanskonferens om Kustvattenmiljön i Västevik 2006-03-22

  

Rapport från SBU:s besiktningskonferens 2006

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 2006

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från ÖBF:s Förbundsråd 2005

  

Rapport från CHARETTEN i Söderköping 2005-11-14/16 om kanalens korsning med E 22

  

Rapport från SBU:s Unionsråd 2005-11-12/13

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Bråviken" 2005-11-09

Rapport från Vätterndagen 2005

  

Rapport från ÖBF:s ombudsträff 2005

  

Rapport från Vätternvårdsförbundet årsstämma 2005-05-11

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Bråviken" 2005-04-20

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 2005

  

Referat från ÖBF:s årsmöte 2005

  

Rapport från SBU:s Besiktningskonferens 2005

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 2005

  

Rapport från SBU:s Ungdomskonferens 2005-03-12/13

  

Rapport från SBU:s Båtting 2005-03-09

  

Rapport från Sv Sjö:s kontaktmanna konf. 2005

  

Rapport från SBU:s Ordf.konferens / Unionsråd 2005-02-5/6

  

Rapport från informations möte med AB Göta kanalbolag, 2005-02-01.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Vättern" 2004-10-27

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Bråviken" 2004-10-26

  

Rapport från ÖBF:s ombudsträff 2004

  

Rapport från Vätternvårdsförbundet årsstämma 2004-05-07

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Bråviken" 2004-04-28

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 2004-04-17/18

  

Rapport från avslutande stämma med Östgötastiftelsen 2004-04-13

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Vättern" 2004-03-31

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 2004

  

Rapport från SBU:s Ungdomskonferens 2004-03-6/7

  

Rapport från informations möte med AB Göta kanalbolag, 2004-02-09.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från ÖBF:s Förbundsråd 2003

  

Rapport från SBU:s Unionsråd 2003

  

Rapport från Vätterndagen 2003

  

Rapport från Sv Sjö:s kontaktmanna konf. 2003

  

Rapport från ÖBF:s ombudsträff 2003

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Vättern" 2003-10-02

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Bråviken" 2003-10-01

  

Rapport från Vätternvårdsförbundet årsstämma 2003-05-07

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Bråviken" 2003-04-29

  

Rapport från möte om skogsbruk i skärgården "Skogen vid kusten "2003-04-29

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 2003

  

Rapport från ÖBF:s årsmöte 2003

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 2003

  

Rapport från SBU:s Ungdomskonferens 2003-03-1/2

  

Rapport från informations möte med AB Göta kanalbolag, 2003-02-26.

  

Rapport från SBU_Ordf_konferens_2003.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från ÖBF:s Förbundsråd 2002

  

Rapport från SBU:s Unionsråd 2002

  

Rapport från Sv Sjö:s kontaktmanna konf. 2002

  

Rapport från Östgötastiftelsens 30 års jubileum 2002-10-21

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Vättern" 2002-10-02

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Bråviken" 2002-09-18

  

Rapport från Vätternvårdsförbundet årsstämma 2002-05-07

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Bråviken" 2002-04-17

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Vättern" 2002-03-20

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 2002

  

Rapport från ÖBF:s årsmöte 2002

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 2002

  

Rapport från Sv Sjö:s kontaktmanna konf. 2002-03-02/3

  

Rapport från SBU_Ordf_konferens_2002.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från ÖBF:s Förbundsråd 2001

  

Noteringar från ÖBF:s miljökonferens 2001-10-27 i Motala.
 Konferensen var priset till Östergötlands BF för utmärkelsen
 "Miljöbästa Båtförbund 2000".

  

Rapport från informations möte med AB Göta kanalbolag, 2001-10-24.

  

Rapport från SBU:s Unionsråd 2001

  

Rapport från Vätternvårdsförbundet årsstämma 2001-05-08

  

Rapport från samrådsgruppen "Sjöräddning Bråviken" 2001-04-18

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 2001

  

Rapport från ÖBF:s årsmöte 2001

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 2001, kort version

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 2001

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från ÖBF:s Förbundsråd 2000

  

Rapport från SBU:s Unionsråd 2000

  

Rapport från informations möte med AB Göta kanalbolag, 2000-09-26.

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 2000

  

Rapport från ÖBF:s ombudsträff 2000

  

Rapport från SBU:s besiktningskonferens 2000

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 2000

  

Rapport från ÖBF:s årsmöte 2000

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från ÖBF:s Förbundsråd 1999

  

Rapport från informations möte med AB Göta kanalbolag, 1999-10-27.

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 1999

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 1999

  

Rapport från Miljökonferens i Södertälje 1999-01-30
 Konferensen var priset till Sörmlandskustens BF för utmärkelsen
 "Miljöbästa Båtförbund 1998".

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från SBU:s Unionsråd 1998

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 1998

  

Rapport från Upptaktsmöte om ett hushållningsprogram för skärgården 1998-03-18.

  

Rapport från SBU:s besiktningskonferens 1198

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från ÖBF:s Förbundsråd 1997

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 1997

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat
2014-11-19 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson