Viktig information till ÖBF:s medlemsklubbar.


En stor och avgörande fråga har de senaste åren varit om SBU och SSF ska gå ihop.
Det har på senaste tiden blivit klargjort att det i så fall blir att SBU avvecklar sig och går upp i SSF. Detta på grund av kopplingen till Riksidrottsförbundet.


ÖBF har uppfattat att en majoritet av medlemsklubbarna är emot denna utveckling och har agerat utifrån detta. Jag hoppas att Ni har läst våra inlägg i tidningen Båtliv.


ÖBF är inte ensamma i denna uppfattning utan en grupp av båtförbunden inom SBU har enats om att försöka rädda kvar SBU och de värden som representeras av en oberoende och helt fristående organisation. Vi har haft ett stort telefon möte, där det bildades en mindre arbetsgrupp som ska ta fram en handlingsplan och ett eventuellt alternativ till SBU om det kommer att gå så olyckligt att SBU splittras.


Minnes anteckningar och information kommer fortlöpande att finnas tillgänglig på ÖBF:s hemsida.


Detta är en allvarlig situation som vi hamnat i och jag hoppas att Ni i klubbarna diskuterar frågan och ger oss i ÖBF klara besked om vad klubbens åsikt är. Det är viktigt att det inte bara är klubbstyrelsens åsikt utan att även klubbmedlemmarna får föra fram sin uppfattning och förstår vilka konsekvenser beslutet kan få.


SBU kommer att under hösten presentera ett omarbetat förslag på den tänkta nya båtorganisationen som vi ska ta beslut om på en extra Båtriksdag i november (24-25/11).


ÖBF kommer att på Ombudsträffen 18 oktober och på Förbundrådet 17 november, ägna denna fråga mycket tid. Vi planerar även att ta kontakt per telefon under hösten för att informera om alternativen efterhand som de blir kända.


Jag hoppas att vi kan enas om ett klokt beslut i höst och önskar alla en skön båtsommar.


Harald Mårtensson, ordförande ÖBF.