Till Länsstyrelsen 08-05-08

Jönköpings län

Rättsavdelningen
Förvaltningsfunktionen

Att. Kerstin Erlandsson
Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning. Ärendenr: 258-4773-08  (Fartbegränsning i Gränna hamn)Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU).

ÖBF har nästan 8000 medlemmar fördelade på 47 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.


Eftersom det finns tydliga brister omdömet och förmågan att visa gott sjömanskap hos en del av de båtförare som trafikerar Gränna hamn, har de sökande ansett att farten ska regleras i hamnområdet. Detta för att förhindra skador på förtöjda båtar och bryggor samt för att höja säkerheten i hamnen. Vi respekterar denna bedömning.
Det är ett litet väl avgränsat område som är lätt att skylta på ett tydligt sätt. Efter kontakt med Gränna båtklubb, som är en av medlemsklubbarna i ÖBF, tillstyrker vi att hastigheten i hamnområdet begränsas till 4 knop.


Om beslut tas om hastighetsbegränsning är det ju av yttersta vikt att detta skyltas tydligt och införs på allt informationsmaterial för området, inte bara på sjökortet.


Ansökan om denna hastighetsbegränsning behandlades på ÖBF:s styrelsemöte 08-04-14.


Östergötlands Båtförbund 2008-05-08


Harald Mårtensson, ordf.