Till Länsstyrelsen 08-05-25

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Richard Ekenger
Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning. Ärendenr: 258-12465-08  (Fartbegränsning i Lilla Arkösund)Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU).

ÖBF har nästan 8000 medlemmar fördelade på 47 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.


Vi tycker det är positivt att gamla leder hålls öppna, denna led ser vi dock inte som viktig för båtsporten. Sjölagen kräver att man ska visa hänsyn och anpassa farten efter omständigheterna.

Detta borde vara tillräckligt för att de flesta ska ta det lugnt. Det borde även mest vara lokaltrafik i denna led.


ÖBF avråder från att det införs hastighetsbegränsning till 3 knop och uppmanar att man anmäler de som bryter mot Sjötrafikförordningens 1 kap § 5 som handlar om gott sjömanskap.Om beslut ändå tas om hastighetsbegränsning är det ju av yttersta vikt att detta skyltas tydligt och införs på allt informationsmaterial för området, inte bara på sjökortet.


Östergötlands Båtförbund 2008-05-25


Harald Mårtensson, ordf.