Till Länsstyrelsen 08-06-04

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Richard Ekenger
Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning. Ärendenr: 258-13468-08  (Förändring av fartbegränsning i Fyrfjärden)Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU).

ÖBF har nästan 8000 medlemmar fördelade på 47 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet. Ett antal, okänt hur många av dessa, ligger i just fyrfjärden.

ÖBF har behandlat detta ärende på styrelsemötet 08-06-03 och har inget att erinra mot den önskade förändringen. 

Det är givetvis av största vikt att gällande regler meddelas i UFS och anslås med väl underhållna skyltar på ett tydligt sätt. Samt införs i nästa utgåva av berört sjökort. Likaså förutsätter vi att information ges till de som hyr båtplatser inne i viken med ett lämpligt informationsmaterial. Som visar vikten av att i tid sänka farten för att inte svallet ska följa med och orsaka skador och obehag för förtöjda båtar eller badande.


Östergötlands Båtförbund 2008-06-04


Harald Mårtensson, ordf.