Till Länsstyrelsen 10-12-09

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Caroline Boo


Yttrande över:
Ansökan om ändring av föreskrift om avlysning och fartbegränsning i Motalaviken i anledning av uppförande av vägbro – Byggprojekt Rv 50.
Ärendenr: 258-5671-10


Östergötlands Båtförbund hade inget att erinra mot den önskade avlysningen i svaret från den 22 juni 2010. Vad gäller den nya önskan att minska berört område och att förenkla skyltningen, anser vi att det är bra om farten sänks i tid, innan man är framme vid det kritiska området. Det är inte lämpligt att med en båt, snabbt reducera farten eftersom svallet fortsätter en bra bit och kan orsaka mycket obehag för byggarbetet. Vi tror inte att ett par hundra meter mer besvärar båttrafiken om det redan finns en sträcka med fartbegränsning bestämd. Vi anser att den utmärkning som påbjuds i tillståndet är rimlig och kan inte förstå att ett stort byggföretag som fått uppdraget att bygga bron inte klarar av att göra denna skyltning.


Som vi skrev tidigare är det av yttersta vikt att segelfria höjden inte reduceras under byggtiden. En lägre segelfri höjd än de stipulerade 22 m som gäller för Göta kanal, kan hindra trafiken och orsaka stora konsekvenser. Vi ser det som mycket viktigt att detta skrivs in i tillståndet så att NCC Construction Sverige AB, blir medveten om detta och kan ställas till svars om man oannonserat och utan samförstånd hindrar den normala båttrafiken. Byggtiden är lång och räcker över flera båtsäsonger, så frågan är mycket viktig.


Östergötlands Båtförbund 2010-12-09


Harald Mårtensson, ordf.