Till Länsstyrelsen                                        12-06-11

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Dino Salagic


Yttrande över:
Ansökan om tillfällig dispens från föreskrift om fartbegränsning enligt sjötrafikförordningen på sjön Sommen.
Ärendenr: 258-3580-12


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8500 medlemmar fördelade på 50 klubbar. Ca 3500 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.ÖBF har inga medlemsklubbar i Sommen så remisser som berör båtlivet på Sommen, bör i första hand behandlas av Sommens Sjöråd och eventuellt den närmast liggande båtklubben.
Kontaktuppgifter:

Sommens Sjöråd, c/o Stefan Ringqvist, Västra Kimarpsvägen 16, 573 42  Tranås.Östergötlands Båtförbund har i det här ärendet varit i kontakt med ordf. i Sommens Sjöråd och vi har inget att erinra mot den önskade dispensen. Arrangemanget verkar vara av högst tillfällig natur och syftar till att höja säkerheten för de som vistas på och vid sjön.Detta remssvar kommer att anmälas på ÖBF:s styrelsemöte 12-09-06.Östergötlands Båtförbund 2012-06-11


Harald Mårtensson, ordf.