Till Länsstyrelsen                                                       2012-11-20

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Dino Salagic


Yttrande över:
Begäran om ändring av tilläggstext för sjötrafikföreskrift i Krogsmålaströmmen,
Valdemarsviks kommun.
Ärendenr: 258-10321-12 

Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8500 medlemmar fördelade på 50 klubbar. Ca 3500 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.
ÖBF har inget att tillägga till vårt remissvar från 08-02-18.

Vi påpekade redan då vikten av att skyltningen blev tydligt utförd och väl underhållen samt att bestämmelsen meddelas i UFS och införs i kommande sjökort och då även Båtsport-korten.


Vi bifogar förra remissvaret.


Ansökan har diskuterats inom ÖBF:s AU och remissvaret kommer att anmälas på styrelsemötet 13-02-08.


Östergötlands Båtförbund 2012-11-20


Harald Mårtensson, ordf.