Till Länsstyrelsen 13-06-19

Västra Götalands län

Vattenvårdsenheten

Att. Susanne Hogdin


Yttrande över:
Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vätter
Ärendenr: 513-13039-2012


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8500 medlemmar fördelade på 51 klubbar. Ca 3500 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.


Utöver ÖBF så finns tre klubbar i Vättern, som är anslutna till Smålands Båtförbund


Östergötlands Båtförbund har följande synpunkter på förslaget att inrätta vattenskyddsområde för Vättern.


Vi ser positivt på att skyddet för Vätterns värdefulla vatten stärks.

Vi ser det som rimligt att ankringsförbud införs vid råvattenintag men kräver att det tydligt framgår för alla genom markering i sjökorten och att landmärken är tydliga och underhålls väl.
Likaså förutsätter vi att åtgärden meddelas via Sjöfartsverket i ”Underrättelser för sjöfarare”.


Vi har under många år från båtorganisationerna informerat om att båtlivet ska miljöanpassas och att vi ska göra så liten negativ påverkan som möjligt. Det kommer vi att fortsätta med.


Ett införande av vattenskydds område får absolut inte göra det svårare för de få sjömackar som finns eller förhindra att nya anläggs på lämpliga platser. Det är mycket viktigt för besöksnäringen runt Vättern att besökande båtturister kan fylla på bränsle för att förhoppningsvis kunna besöka hela Vättern och inte bara gå kortaste vägen Motala – Karlsborg på sin kanaltur.Östergötlands Båtförbund 2013-06-19


Harald Mårtensson, ordf.