Synpunkter på projekt Båtlyft i Söderköping

 

Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation. ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har nästan 8000 medlemmar fördelade på 47 klubbar, vars medlemmar till största delen är beroende av Göta Kanal för att komma ut till skärgården på våren och in till sin klubbs vinteruppläggning på hösten.

 

ÖBF har med stigande oro följt utvecklingen av idén med en båtlyft över E 22 vid Söderköping. I remissvar 2001 angående (vägutredningar 2000-11 (objnr 52 40 01) Väg E 22 förbi Söderköping) förordar vi att E 22 leds i tunnel under kanalen.

Vid Charetten 2005, om förbifarten E22 Söderköping, angavs tidsåtgången för passage av E22 med hjälp av båtlyften vara likvärdig med en passage av sluss. Detta har nu visat sig inte stämma, utan i Feasibiliti Study från Krebs und Kiefer (2006-09-19), som redogör för båtlyftens funktion och kapacitet, kan man utläsa att en passage tar 69 minuter. Den angivna totala kapaciteten över året förutsätter en jämn och dubbelriktad trafik. Utredningen anger inte heller tillförlitligheten eller bedömer vilka stopp och hur långa, som kan orsakas av tekniska problem.

Under vår- och höstkonvojerna när våra medlemmar trafikerar kanalen gåt trafiken uteslutande i en riktning i taget. Konvojerna är ofta 15 –20 båtar, det har förekommit upp till 40 båtar på hösten som går in samma dag. Färden tar normalt en dag Mem – Roxen, resp Roxen - Vättern (sjö till sjö). Vi kan inte se att båtlyften klarar detta om man till passagetiden även lägger till tomkörning tillbaka av systemet som vi tolkar tar 40 minuter. Detta betyder att det tar 3 timmar innan det andra konvojgänget om 4 båtar har passerat. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att 20 båtar kan göra passagen sjö till sjö på en dag! Kanalfärd i mörker går inte. Resultatet kommer att bli att båtägarna kommer att flytta ut till kusten, det blir för dyrt att ta ledigt flera dagar för färden. Förutsättningarna för båtklubbar och båtliv i Göta- och Kinda- kanalsystem och i Vättern kommer att starkt begränsas med minskat besöksvärdet för hela kanalområdet.

I utredningen, Bedömning av konsekvenser för trafiken av broöppning och korsningar i Söderköping (Karin Renström 2005-11-02 rev 2005-11-15) Framgår det mycket tydligt att de långa bilköerna på E22 under årets trafiktätaste dagar, vilka är få och välkända helger, bara i liten utsträckning orsakas av broöppningarna. Huvudorsaken är de många trafikljus och övergångsställen, i samverkan med lägre fart genom staden.

 

En mycket billigare lösning av problemet som uppstått av att alltid skylla på broöppning när kö uppstår (även under påskhelger i april då kanalen är stängd!), är att undvika broöppning under dessa få lätt förutsägbara timmar. Planeras konvojerna utifrån att undvika broöppning dessa tider, så är vi övertygade om att vi får förståelse från båtägarna om informationen är tydlig. Vi hjälper naturligtvis till med detta.

 

En båtlyft kommer att vara en mycket dyr investering, starkt begränsa möjligheterna att till antalet utveckla båttrafiken på Göta Kanal och utgöra ett främmande inslag i den gamla kulturmiljö som vi anser är mycket värd att bevara kring kanalen.

 

En förbifart för E22 utanför Söderköping är viktig men låt den inte vänta på en finansieringsmöjlighet av en onödig och för kanalens framtid förödande båtlyft.

 

För Östergötlands Båtförbund, 2008-08-28

 

 

Harald Mårtensson, ordförande.