Till Sjöfartsverket                                Ärendenr: 09071-06-03291

Samhälle och Sjöfart

att Tage Edvardsson                           

601 78  Norrköping

 

 

Linköping 2007-11-24

 

Släckning av fyrar

 

Östergötlands Båtförbund är mycket kritisk till Sjöfartsverkets planer på att släcka

ett antal kustfyrar. Sjöfartsverket har i remiss (2007-05-14) angett att ett antal

kustfyrar utmed svenska kusten är helt onödiga. I vårt kustområde föreslås

indragning av fyrarna Sandsänkan och Storkläppen.

 

Fyren Storkläppen är en bra angörings fyr när man angör den östgötska skärgården

och har en betydande roll för våra medlemmar.

 

Båda fyrarna har en viktig roll för de boende i skärgården samt alla våra

medlemmar. Det ska inte vara nödvändigt att enskilda personer, måste införskaffa

dyr elektronisk utrustning, för att säkert kunna navigera i svenska vatten vid

skymningen eller mörker. Dessutom kan känslig teknisk utrustning gå sönder så

man kan inte lita på dessa till 100%.

 

Minst två oberoende system måste alltid finnas att lita på. Fyrarna har länge varit

det säkra alternativet till fallerande utrustning ombord

 

I Östergötlands båtförbund är 47 båtklubbar anslutna med mer än 7.000 båtägare.

 

Östergötlands Båtförbund kan inte förstå att indragning av fyrar på något sätt kan

främja sjösäkerheten, tvärtom!

 

Ett enigt Förbundsråd, som i dag avhållets med medlemsklubbarna, ställer sig

bakom kravet att bibehålla våra fyrar!

Vi måste kunna lita på den myndighet som är satt att främja sjösäkerheten

för alla!

 

 

 

Harald Mårtensson, ordförande i Östergötlands Båtförbund

Tel: 013-733 76