Sjösportens Samarbetsdelegation – SSD

Svenska Båtunionen – Svenska Kryssarklubben – Svenska Seglarförbundet

 

Sjöfartsverket

Samhälle och Sjöfart

601 74 Norrköping

 

 

Indragningar av fyrar

Den 28 januari 2007 skrev vi i vårt yttrande till sjöfartsverket ett principiellt nej till indragning av fyrar i Bottenviken. Samtidigt bad vi om ett möte med sjöfartsverket för att diskutera frågan. Under våren kom det flera skrivelser om förslag på indragningar av fyrar, till slut runt hela vår kust.

Den 8 maj 2007 blev det ett möte med sjöfartsverket (Båtlivsnämnden), där huvudfrågan var indragningar av fyrar, men där också frågan om kostnader för sjösäkerhet och sjöräddning diskuterades. Vid mötet vidhöll och motiverade vi vårt nej till indragningar och sjöfartsverket informerade om att de inte kommer att göra några indragningar före 2008.

 

SSD arbetar nu med en skrivelse till och planerar en uppvaktning av regeringen i frågan om båtlivets kostnader för sjösäkerhet och sjöräddning, vari även frågan om indragningar av fyrar

ingår. Vi kommer också att ta upp frågorna om obligatoriskt båtkörkort och promillegräns. Frågor som nu ”gått i stå” i de politiska korridorerna.

 

Med hänvisning till ovan säger SSD fortfarande nej till föreslagna indragningar längs hela kusten. Vi tror inte att detta är ett förslag som underlättar att nå målet med halva antalet olyckor. Vi vill inte ge oss in i diskussioner om den ena eller andra fyren förrän vi enats om principer, ansvar och kostnader.

 

 

 

Svenska Båtunionen     Svenska Kryssarklubben      Svenska Seglarförbundet

Göran Andersson          Claes Grönberg                      Hans-Åke Fryklund

Ordförande                   Ordförande                            Ordförande

 

Ingarö 2007-06-19

 

Staffan Högardh