Sjösportens Samarbetsdelegation – SSD

 

Svenska Båtunionen  -  Svenska Kryssarklubben  -  Svenska Seglarförbundet

af Pontins Väg 6

115 21 Stockholm

 

Sjöfartsverket

Samhälle och Sjöfart

601 74 Norrköping

 

Indragning av kustfyrar

 

I SSD:s yttrande över indragningar av kustfyrar i Bottenviken sade vi ett bestämt nej till föreslagna indragningar. Vi säger samma bestämda nej till förslagen när det gäller Gotland och ber att vi så snart som möjligt får ett möte med Sjöfartsverket angående indragningar av fyrar.

 

Huvuddelen av landets fritidsbåtar har inte och kommer inte att inom överskådlig framtid ha tillgång till de elektroniska hjälpmedel som hänvisas till för att motivera föreslagna indragningar. Framförallt inte de mindre öppna båtarna som också är de mest olycksdrabbade båtarna och mest eftersökta i samband med saknade båtar.

Vi kan inte förstå dessa föreslagna indragningar med tanke på de ansvar och uppdrag som sjöfartsverket har för ett tryggt och säkert båtliv.

 

SSD har haft bägge skrivelserna ute på lokal och regional remiss och vi kan då konstatera att förslagen bryter mot Sjöfartsverkets egna kriterium. Vi har även fått klara besked på att man vill behålla de flesta av de föreslagna indragningarna, se bifogade brev från Gotland SF.

 

Vi vill också hänvisa till de kontakter som varit under mars månad med GD Jan-Olof Selen, där vi enades om ett möte med båtlivsnämnden.

 

För Sjösportens Samarbetsdelegation – SSD

 

Staffan Högardh