Ett rikt hållbart båtliv i regionen med god tillgång till hamn och uppläggningsplatser.


Trygga, säkra och bibehållna farleder, tillräcklig service i land för sopor, toalett och annat avfall.


Goda kontakter, Båtklubb – Kommun – Länsstyrelser. Båtlivet en given och respekterad part, i all planering.


Bra utbildningsmöjligheter i navigation, sjömanskap och säkerhet.


Bra stödfunktioner för båtklubbarnas administration och verksamheter.


Värna rätten att fritt färdas på vattnet.