Bli medlem

Bli medlem

För båtägare

Vill du som ny båtägare få kontakt med en lokal båtklubb, eller vill du av något skäl byta klubb. Klicka på ”Anslutna klubbar” för att hitta kontaktuppgifter till en båtklubb nära dig.

Svenska Båtunionen (SBU) har en kartfunktion på sin hemsida , som visar var anslutna båtklubbar inom organisationen finns. Klicka på lämplig kartnål för att hitta kontaktuppgifterna. Man kan även söka på ort.

 

För båtklubbar

Om din båtklubb ännu inte är ansluten till ÖBF och du tycker att det finns fördelar med att klubben blir ansluten, lämna uppgifterna enligt ansökningsblanketten nedan. Skicka den sedan till ÖBFs kansli enligt information på blanketten.

Ansökan ny medlem

Med ansökan ska följande bifogas:

 • Vidimerad kopia av års- eller medlemsmötesprotokoll där beslut om medlemskap i ÖBF framgår
 • Senaste verksamhetsberättelsen
 • Gällande stadgar

 

Alla ideella och allmännyttiga båtklubbar, inom vårt område, är välkomna som medlemmar!

 

Vad ingår? under konstruktion

Medlemskap i klubb inom ÖBF ger medlemmen / klubben bl.a. tillgång till:

 

Enskild medlem

 • Möjlighet till båtförsäkring i Svenska Sjö
 • Tidningen Båtliv, 6 nummer per år. Utgivningsplan 2021
 • Tillgång till säkerhetsbesiktning av sin båt
 • Vara med och påverka förutsättningarna för båtlivet
 • Alla i klubben registrerade medlemmar omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring vid deltagande i klubbaktiviteter. Se vidare i försäkringsvilkoren 2021 för Båtklubbsförsäkringen!
 • Ladda ned och använd SBU:s Köpekontrakt båt

 

Båtklubb

 • Båtklubbsförsäkring, klicka för information om villkoren 2021
 • Utbildning – Även bidrag till klubbar som anordnar ett öppet seminarium / föreläsning. Se villkoren för bidraget.
 • Rådgivning
 • Ungdomsstipendium till klubb med bra ungdomsverksamhet.
 • Möjlighet till investeringslån för klubbanläggningar. Läs information på SBU om förutsättningarna.
 • SBU:s Hamnbok Hamnar för fritidsbåtar med komplementet Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar. Reviderade utgåvor 2016
 • Hjälp vid förhandling med kommuner och andra instanser
 • Båtunionens Administrativa System för medlemmar och klubbar (BAS-M och BAS-K)