ÖBF i ett nötskal

Östergötlands Båtförbund (ÖBF)

är en regional organisation inom Svenska Båtunionen (SBU)

Totalt 49 klubbar med 10.462 medlemmar (mars 2023)

Klubbarnas geografiska fördelning:

 • 1/3 på ostkusten
 • Knappt en 1/3 i Göta och Kinda kanal sjösystem
 • Drygt 1/3 i Vättern

Vi arbetar med

 • Sjösäkerhet
 • Försäkringsfrågor
 • Båtsäkerhet, egenkontroll
 • Miljöarbete
 • Hamnfrågor
 • Barn- och ungdomsfrågor
 • Stöd vid juridiska frågor
 • Stöd till föreningsadministration (BAS)
 • Information via klubbutskick och hemsida

Vi arbetar genom

 • Årsmöte
 • Förbundsråd
 • Barn- och ungdomsstipendium
 • Besök klubbar
 • Utbildningar
 • Representation i bl.a.:
  • Vätternvårdsförbundet
  • Samrådsgrupp sjäräddningen SAR-omr Bråviken och Vättern
  • Skärgårdsrådet Östergötland-Småland
  • Samt ett antal lokala vattenråd