Välkommen till Östergötlands Båtförbund!

Förbundet med flyt!

Kalenderium Östergötlands Båtförbund

Från Svenska Båtunionen

Visa fler händelser

Nytt från förbundet

Nytt från Svenska Båtunionen

  • 2023-11-30

    Från och med årskiftet kommer den nya BAS-support och utbildningsorgansiationen vara på plats.
    Supportens tillgänglighet ökar, utbildningsutbudet ökar och möjligheten till båtklubbsanpassat stöd blir bättre.
    För att minska Svenska Båtunionens kostnader för att avhjälpa stora fel i båtklubbarnas system, BAS-K som orsakats av klubbens egna funktionärer kommer Svenska Båtunionen att börja att debitera för felavhjälpande som inte går att lösa inom ramen för den vanliga supporten.

  • 2023-11-01

    Från och med 2025 kommer det att vara obligatoriskt med personnummer på alla båtklubbsmedlemmar registrerade i BAS. Anledningen är att säkra och förenkla för användarna.

Visa alla nyheter

Båtklubbar