Dokument

Årsmöteshandlingar 2022

Kompletta årsmöteshandlingar inför årsmötet 2022 innehållande:

 • Röstlängd
 • Program
 • Dagordning
 • Verksamhetsberättelse 2021
 • Balans- och resultatrapport 2021
 • Slutord från styrelsen
 • Revisionsberättelse
 • Information om medlemsavgifter ÖBF och SBU
 • Budget, utfall och förslag 2020-2022
 • Budget, utfall och förslag 2021-2023
 • Propositioner
 • Valnämndens förslag
 • Kalender 2022
Arsmotesh_2022.pdf