Dokument

Inbjudan årsmöte 2024

Anmäl närvaro i god tid dock senast 13 mars till
e-post: kansli@batforbundet.se

Utskick-Arsmoteshandlingar-OBF-infor-Arsmote-2024-dat-20240302.pdf